Jaarboek 69 (2016) 26-41

Alkema, Y. Denzil Holles, een Engels aristocraat Jaarboek 69 (2016) 26-41 Gaat vooral in op de politieke carrière van Denzil Holles in Engeland. Als lid van het parlement kwam hij in botsing met koning Karel I en diens absolutistische politiek. Hij verzoende zich met koning Karel II. In 1649 trad…

Verder lezen…

Jaarboek 69 (2016) 6-25

Meij, O. van der De Nederlandse delegatie bij de Vrede van Breda. De inbreng van topdiplomaat Hiëronimus van Beverningh Jaarboek 69 (2016) 6-25 Topdiplomaat Van Beverningh was geboren in Gouda. Hij was een vertrouweling van raadpensionaris Johan de Witt. Het artikel is voor een belangrijk deel gebaseerd op de corresondentie…

Verder lezen…

Jaarboek 69 (2016) 1-5

Steenoven, P. van de De onderhandelaars bij de Vrede van Breda Jaarboek 69 (2016) 1-5 Gaat vooral in op het verband tussen de Tweede Engels-Nederlandse zeeoorlog en de Vrede van Breda. De Vrede van Breda maakte een einde aan deze oorlog.

Verder lezen…

Artikelen opvragen

De teksten van de artikelen van de jaargangen tot en met 2005 zijn vrij toegankelijk op deze site. Een link naar het artikel vindt u onder de samenvatting van het betreffende artikel. Artikelen vanaf 2006 kunt u bestellen bij het secretariaat. Kosten: € 5,- per artikel.

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 186-208

Peters, E., Nollen, J en Jonge, L. de Archeologisch onderzoek in en rondom Breda in het jaar 2014 Jaarboek 68 (2015) 186-208 De auteurs beschrijven onder meer vuursteenvondsten uit de steentijd in IJpelaar, middeleeuwse waterputten bij de Rat Verleghstraat, een ijzertijdgebouw nabij het Markenhage College, een boerderij uit de ijzertijd bij hockeyclub…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 176-185

Peters, E. Nollen, J en Jonge, L. de Sporen van het klooster van Johanna van Polanen en de inhoud van een afvalkuil. Archeologisch onderzoek in het Begijnhof van Breda Jaarboek 68 (2015) 176-185 Beschrijft het onderzoek naar funderingsresten van een verdwenen kloostr onder de tuin van het Begijnhof van Breda. Dit klooster…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 166-175

Gooskens, F.A. Otto van der Meij over de Bredase regenten in de zeventiende eeuw en het historisch onderzoek naar de elite van Breda Jaarboek 68 (2015) 166-175 Bespreking van de dissertatie van Otto van Meij uit 2012 over de Bredase regenten tussen 1550 en 1700. Hij beschrijft vooral de protestante…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 142-165

Oomen, K. Een voorbeeld van katholieke emancipatie in het begin van de negentiende eeuw. De bestuurscarrière van mr. Hendrik Oomen en zijn stem tegen de grondwet van 1814 Jaarboek 68 (2015) 142-165 Beschrijft de carrière van Hendrik Oomen, een katholieke jongen uit het dorp Teteringen bij Breda. Hij studeert rechten…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 118-141

Eggermont, V. De stomme sodomitische sonde. Het bijzondere proces van de Italiaanse kunstenaar Charles de Lasco in het zeventiende-eeuwse Breda Jaarboek 68 (2015) 118-141 De bijdrage beschrijft de achtergronden van het proces tegen de Italiaanse kunstenaar Charles de Lasco in 1639 vanwege sodomie. Sodomie hoeft geen homoseksualiteit te zijn geweest,…

Verder lezen…

Jaarboek 68 (2015) 92-117

Steenoven, P. van de Van verzuild katholiek naar individualistisch en seculier. De ontkerkelijking en ontzuiling in Breda vanaf 1950 Jaarboek 68 (2015) 92-117 Vanaf het begin van de jaren 60 was er sprake van een snelle ontkerkelijking en ontzuiling in het voornamelijk katholieke Breda. Stijgende welvaart, pluriforme informatievoorziening, betere scholing…

Verder lezen…