2023-06-06: wandeling en lezing het Wilhelminapark (De Oranjeboom – Engelbrecht van Nassau – Gilde de Baronie)

Op 6 juni 2023 wordt een wandeling door en lezing over het Wilhelminapark verzorgd door Rogier Moulen Janssen in samenwerking met gidsen van Gilde de Baronie.

In het begin van de 18e eeuw ontstaat in Engeland een romantische stroming die tegen de heersende opvatting ingaat, dat de natuur door de mens beheerst moet worden. Dit betekent een grote verandering voor de tuinaanleg die van nu af aan zonder symmetrie en evenwicht van de formele Franse tuin, ontworpen zal gaan worden.

De nieuwe tuinvorm bestaat uit romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes, versterkt door de aanleg van grasvelden omgeven en afgewisseld met boomgroepen. Ook het water is een belangrijk onderdeel van deze landschapsaanleg.

In 1868 wordt Breda geschrapt van de lijst van vestingsteden. In 1869 krijgt van Gendt de opdracht voor een plan van uitleg. In 1871 worden de stadspoorten afgebroken, in 1876 zijn de stadswallen gesloopt. Gidsen van Gilde de Baronie zullen ons meenemen door het park en vertellen over de ontstaansgeschiedenis, na de slechting van de stadswallen.

Aansluitend zal Rogier Moulen Janssen, globaal de opkomst, ontwikkeling en verspreiding van de Engelse tuin schetsen. Door middel van drie vraagstellingen worden de motieven en kenmerken van de ‘jardin anglais’ ontraadseld. De mode waait met een zekere vertraging Het Kanaal over en daarom worden ook enkele Nederlandse voorbeelden genoemd.

De meeste landschapsparken in Nederland kunnen helaas nauwelijks in de grote schaduw van de beroemde Engelse voorbeelden staan.

In vele steden werden in de negentiende eeuw veel stadsparken volgens dit patroon aangelegd, waaronder het Vondelpark in Amsterdam en Wilhelminapark in Breda

Rogier Moulen Janssen studeerde Geschiedenis aan de Universiteit in Nijmegen. Aansluitend was hij werkzaam bij het gemeentearchief in Breda en deed daar onderzoek naar de 19e eeuwse uitbreidingsplannen van Breda. Naast vele non-profit bestuursfuncties maakte hij ruim dertig jaar deel uit van het (dagelijks) bestuur van De Oranjeboom.

Als lid van de excursiecommissie werden vele uitstapjes in binnen- en buitenland georganiseerd. Momenteel is hij o.a. in een aantal bestuursfuncties bij landelijke instellingen op het gebied van erfgoed betrokken, geeft lezingen in binnen- en buitenland.

Hij publiceerde in 2020 “Le Prince Henri Lieutenant Représentant du Roi-Grand-Duc (1850-1879)” en “Hendrik Prins van Oranje-Nassau Stadhouder in Luxemburg”, alsmede in 2021 “De Engelse Landschapstuin Een door mensen gerealiseerd Arcadië”.

Deze activiteit is uitsluitend toegankelijk voor leden van De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau.

Reacties zijn gesloten.