Jaarboek 72 (2019) 64-87

Westerhuis, L. Woonwijk de Heuvel. Bredase wederopbouwwijk, karakteristiek voor de stedenbouw van M.J. Granpré Molière Jaarboek 72 (2019) 64-87 Beschrijft de rol van architect en stedenbouwkundige Marinus Granpré Molière (1883-1972) bij het ontwerp en de bouw van de woonwijk De Heuvel in Breda. Hij was tussen 1947 en 1955 betrokken…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 60-63

Otten, G. Stadsboerderijen in Breda Jaarboek 72 (2019) 60-63 Overzicht van het fenomeen van boerderijen binnen de stadsgrenzen van Breda op basis van de literatuur. De stadsboeren zaten dicht bij hun afzetmarkt.

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 32-59

Holst, H. van der De eerste sociale woningbouw in Dongen. Idealen versus regelgeving Jaarboek 72 (2019) 32-59 Beschrijft de stichting in Dongen van de woningbouwvereniging ‘ De Goede Woning’. De groeiende leer- en schoenennijverheid maakte het noodzakelijk betere woningen voor de arbeiders te bouwen. De woningbouwvereniging wordt gesticht in 1914.…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 6-31

Ierssel, C. van ‘Van holen der menschen’; naar het ontstaan van Bredase woningbouwverenigingen in het begin van de twintigste eeuw Jaarboek 72 (2019) 6-31 Overzicht van de eerste woningbouwverenigingen in Breda: NV Volkshuisvesting (liberaal-christ.), St. Joseph (RK) en Algemene woningbouwvereniging Breda (socialistisch). Zij bouwden vooral na 1914 aan de westkant…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 1-5

Smit, V. Breda vooruit. Stedelijke ontwikkeling als neerslag van de tijdgeest Jaarboek 72 (2019) 1-5 Beschrijft in het kort de artikelen uit het jaarboek over stedenbouwkunde en volkshuisvesting. Kijkt ook vooruit als Breda onderdeel gaat uitmaken van grotere stedelijk netwerken in de Benelux en Europa.

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 236-257

Lessmann, E. Jan Józef Lesman: een Poolse soldaat (1924-1995) Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 236-257 Zijn zoon beschrijft de loopbaan van de Poolse soldaat Jan Josef Lesman (1924-1995). Lesman bleef na de bevrijding in Breda. Om zijn familie te redden ging hij in 1942 in het Duitse leger. Na zijn…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 210-235

Stallen, P. De Nationale Taptoe in Breda (1976-2004), gewenst en omstreden Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 210-235 Tussen de jaren 1974 en 2004 is de Nationale Taptoe in Breda gehouden. Eerst op de KMA, later op het Chasséterrein en tenslotte op de Trip van Zoudtlandtkazerne. Vanaf 1976 was er een…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 178-209

Natris, W. de ‘ Niemand koopt een stofzuiger zonder voldoende zuigkracht’. Majoor Hans Mathon en de actie voor een betere defensie van Zuid-Nederland, 1932-1935 Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 178-209 Beschrijft de invloed van reserve-majoor Hans Mathon, woonachtig in Ginneken, op het onstaan van de beweging rondom ‘actie van het…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 144-177

Gooskens, F.A. Militaire tehuizen in Breda. Huiskamers voor dienstplichtige militairen (1863-1991) Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 144-177 Vanaf 1863 heeft Breda, in navolging van Bergen op Zoom, een katholieke militair tehuis. Breda heeft dan zo’n 600 katholieke militairen in het garnizoen. Het tehuis is gekoppeld aan de Antoniusparochie in het…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 116-143

Luitzen, J. en Zonneveld, W. Cadetten aan de bal. Van cricket naar voetbal in Breda en Brabant 1884-1900 Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 116-143 Beschrijven de wisselwerking tussen cricket en voetbal in de vroegste periode: 1884-1900. Beschrijven vooral welke personen toonaangevend waren op de KMA, in Breda en in Brabant…

Verder lezen…