Jaarboek 71 (2018) 92-115

Calseijde, B. van de Cadetten: Driewerf hoera! Feesten op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda in de negentiende eeuw Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 92-115 Geeft eerst een inleiding op de vestiging van de KMA in Breda in 1828. Beschrijft de grote feesten bij de 25-jarig jubileumfeesten van de…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 74-91

Steenoven, P. van de Breda en de Belgische Opstand Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 74-91 De Belgische opstand zorgde voor een verdere achteruitgang van de economische situatie van Breda. De katholieke bevolking deelde voor een deel de grieven van de Belgen, maar ging niet mee in de opstand. Een garnizoen…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 48-73

Graaf, J. de Seelig: militair en onderwijshervormer Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 48-73 Beschrijft eerst de militaire loopbaan van Hendrik Gerard Seelig. Hij is eerst in dienst bij het Franse leger. In 1814 gaat hij over naar het Nederlandse leger bij de artillerie. Hij gaat werken bij de artillerie- en…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 1-6

Klinkert, W. Breda en zijn militaire inwoners Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 1-6 Geeft een kort overzicht van de geschiedenis van het garnizoen in Breda. Alva maakte in 1567 Breda tot garnizoensstad. De laatste jaren zijn vele kazernes van functie veranderd. Aanleiding tot het thema van dit jaarboek is dat…

Verder lezen…

Jaarboek 71 (2018) 7-47

Boissevain, G. De Seeligkazerne in Breda, ruim 350 jaar van open veld tot militaire kazerne en opleidingscentrum Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 7-47 Vanaf 1634 beschikt de Nederlandse overheid over het terrein Gasthuisvelden ten westen van de stad Breda. Eigenaar is formeel de stad Breda. In 1642 komt het eerste…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 212-226

Koopmanschap, H. Een pottenbakkersbedrijf aan de Oosterhoutse Heuvel (1649-1870). De mogelijkheden van gecombineerd archeologisch en historisch onderzoek Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 212-226 Beschrijft het pottenbakkersbedrijf te Oosterhout dat was gevestigd op plaats van de huidige panden Heuvel 5 en 7. De pottenbakkerijen waren een voorname nijverheid in Oosterhout. In…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 190-211

Kappelhof, A.C.M. Philips van der Lek een avontuurlijk edelman (ca. 1370 – 1428) Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 190-211 Beschrijft het leven en de loopbaan van Philips van der Lek (1470-1428), de onwettige zoon van graaf Jan II van Polanen. Deze laatste was heer van Breda en heeft een grafmonument…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 174-189

Herben, M.H.A.J. en Peele, A.T.B. Omstreden predikanten van de Zwaluwen, Made en Raamsdonk tijdens de reformatie Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 174-189 In 1573 werd de Classis Dordrecht opgericht. Hieronder vielen ook de kerken van Zwaluwen, Made en Raamsdonkveer. De eerste predikanten van deze gemeentes zijn nog half katholiek. Bij de…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 160-173

Kool, D. de De verloren strijd van Mars. De beeldhouwkunst van Jan Claudius de Cock en Jan Baptist Xavery in Breda Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 160-173 Beschrijft de banden van de beeldhouwers Jan Claudius de Cock (1667-1735) en Jan Baptist Xavery (1697-1742) met Breda. Beiden werkten aan beeldhouwwerk voor…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 140-159

Eyk, H. van Kunstenaar Jaak van Wijck (1870-1946): zijn Bredase connecties Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 140-159 Beschrijft het leven en de loopbaan van de uit Ginneken bij Breda afkomstige kunstenaar Jaak van Wijck (1870-1946). Hij volgt eerst een opleiding te Breda aan het Stadstekeninstituut en in 1892 begint hij…

Verder lezen…