Dubbellezing maandag 22 oktober 2018

Trip van Zoudtlandtkazerne, van huzaren tot studenten in uniform

Breda is van oudsher een militaire stad. In het Kasteel van Breda en de Trip van Zoudtlandtkazerne zijn nu onderdelen van de Nederlandse Defensieacademie gehuisvest. Het Kasteel van Breda is een beeldbepalendegebouw. Over het Kasteel van Breda is in de loop van de jaren veel gepubliceerd. Over de Trip van Zoudtlandtkazerne veel minder.

In 1913 is de Trip van Zoudtlandtkazerne gebouwd. De kazerne is gelegen in de wijk Sportpark I. Het gebied van de kazerne wordt begrensd door de Cavaleriestraat, Lovensdijkstraat, De la Reijweg, Piet Avontuurstraat en Herculesstraat.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog is in de Trip van Zoudtlandtkazerne het 2e regiment Huzaren gelegerd. Na 1945 hebben diverse verzorgende en ondersteunende legereenheden voor langere of kortere tijd van de kazerne gebruikgemaakt.

Bijna alle oorspronkelijke gebouwen van 1913 zijn nog aanwezig, waarmee het originele karakter van de kazerne behouden is gebleven. Aan de buitenzijde van de gebouwen zijn stijlinvloeden van het begin van de twintigste eeuw zichtbaar: Art Nouveau, Jugendstil, Chaletstijl. Met de komst van de Defensie Academie op de kazerne zijn in de periode 2015-2018 drie bijzondere legeringsgebouwen van acht en tien verdiepingen langs de De la Reijweg bijgebouwd.

In de lezing wordt de ontstaansgeschiedenis van de Trip van Zoudtlandtkazerne, zijn bewoners en het belang voor de stad besproken. Pieter Stallen verzorgt de lezing. Hij is bewoner van één van de onderofficierswoningen aan de Cavaleriestraat, die in vroeger tijden tot de Trip van Zoudtlandtkazerne hebben behoord. Persoonlijke interesse is de aanleiding geweest voor onderzoek en het schrijven van een artikel dat in het Jaarboek 2017 van De Oranjeboom is gepubliceerd.

Paul Windhausen, docent, kunstenaar en verzetsman

Kun je in dertig minuten een compleet beeld schetsen van Paul Windhausen? Het antwoord is nee! Geen compleet beeld, maar wél een goede indruk. In zijn lezing laat Anton Joosen Paul Windhausen even tot leven komen. Als docent, kunstenaar, verzetsman, maar vooral ook als mens. Hij doet dat aan de hand van beelden, historische kranten, getuigenissen van kinderen van Windhausens collega’s en aantekeningen uit Windhausens agenda.

Maar misschien wel zijn belangrijkste bron: het archief van Frans de Kort, zoon van officier Piet de Kort en koerierster Jel van der Sande.

We volgen Paul Windhausen vanaf het moment dat hij op 1 januari 1929 in dienst treedt als tekenleraar bij het Onze-Lieve-Vrouwelyceum. We ontmoeten hem in zijn atelier aan het Kasteelplein, waar hij als vrij kunstenaar werkt. Joosen vertoont werken van Windhausen die in zijn in 2016 verschenen kunstboek staan afgedrukt. Portretten, stillevens en landschappen.

En natuurlijk ontkomen we niet aan het enorme Vloeiweidedrama, waar Windhausen op 4 oktober 1944, samen met nog een aantal verzetsmensen en onschuldige burgers, wreed werd vermoord.

Reacties zijn gesloten.