Jaarboek 70 (2017) 46-75

Gooskens, F.A.

Sociëteit de Katholieke Kring te Breda (1873-1904). Katholieke ideologie, politieke macht en gezelligheid

Jaarboek 70 (2017) 46-75

Veel katholieke ondernemers en de parochiegeestelijken werden lid van de vereniging ‘De Katholieke Kring’. Deze sociëteit probeerde katholieke burgers weerbaar te maken in het debat met liberalen en socialisten. De vereniging had een eigen gebouw: eerst aan de Haven 7 en vanaf 1904 aan de Reigerstraat 22. Tussen 1890 en 1896 opereerde de Kring als kiesvereniging en stelde kandidaten voor de gemeenteraad van Breda.

PDF

Bij dit artikel horen digitale bijlages om verder onderzoek mogelijk te maken.

Een excel bestand van alle leden van de Oranjeboom over de periode 1873-1904: Leden-SAB-KK-invnr13

Een exel bestand met de lezingen in de Katholieke Kring Breda over de periode 1873-1904: lezingen-KK

Een verslag en de bronnen over de ‘affaire Rikkers’in 1877-1878. Secretaris Rikkers doet een couppoging om de Kring om te vormen naar een Katholieke Ultramontaanse Kiesvereniging. Dit mislukt. Legt de verhoudingen bloot binnen het katholieke kamp en de strijd tussen kleine ondernemers en de katholieke elite. Bron vooral de Bredasche Courant en Notulenboek Katholieke Kring. dossier rikkers

Reacties zijn gesloten.