Lezing geschiedenis en huidige ontwikkelingen
van de wijk Heuvel

In verband met de huidige coronamaatregelen is de lezing tot nader order uitgesteld

Foto Gemeente Breda, Openbare Werken, Simon Schonck

Foto Stadsarchief Breda, Ton Damen

Toelichting

Ons land veranderde tussen 1945 en 1965 ingrijpend. Steden en dorpen herrezen uit het puin van de Tweede Wereldoorlog dankzij krachtige samenwerking en een sterke centrale sturing.  In ruimtelijk, economisch en in sociaal-maatschappelijk opzicht veranderde ons land ingrijpend.

De Wederopbouw is één van de prioriteiten in de rijkserfgoednota. In 2011 heeft het rijk dertig wederopbouwgebieden geselecteerd, die gezamenlijk een goed beeld geven hoe er gedacht, gebouwd en ingericht werd. De wijk Heuvel is één van deze gebieden.

De wijk Heuvel is als eerste naoorlogse wijk in Breda gebouwd en bestaat uit een traditionalistisch en een functionalistisch deel. De ruimtelijke kwaliteit van zowel de inrichting van de openbare ruimte als de architectonische uitwerking zijn hoog.

De maatschappelijke en sociaal-economische veranderingen maakt het eind vorige eeuw noodzakelijk om de wijk Heuvel te herontwikkelen. De cultuurhistorische waarden zijn vanaf het begin onderdeel van de keuzes hoe deze transformatie moet worden opgepakt. Met de plannen voor vervangende nieuwbouw van de Peutzflats in het oostelijke deel van de wijk komt een einde aan de herontwikkeling van Heuvel.

Marc Berends van de gemeente Breda neemt u mee door de geschiedenis van de wijk Heuvel, waarom het een cultuurhistorisch belangrijke wijk is en hoe hiermee in de planontwikkeling is omgegaan.

Volgende lezing

Vrijdag 3 februari 2022, 19.30 uur,
Ontmoetingscentrum de Vlieren, Mgr Nolensplein 1, Breda.
Onderwerp: De laatste archeologische bevindingen in de stad Breda.
Presentatie: Hans de Kievith en Joeske Nollen, Gemeente Breda.

Reacties zijn gesloten.