Jaarboek 73 (2020) 234-255

Kievith, H. de Archeologisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het Latijnse School complex 1535 – 1815 Jaarboek 73 (2020) 234-255 In 1994 en 1995 werd het terrein onder het huidige winkelcentrum de Barones archeologisch onderzocht. Ondanks veel verstoringen door een latere Nonnenschool (de Nieuwstraat) kwamen er toch nog veel…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 196-215

Eynde, G. van den en Hommel, T. De middeleeuwse Gevangenpoort in Breda. Een economisch en stedenbouwkundig project Jaarboek 73 (2020) 196-215 Tussen 1375 en 1400 kreeg Breda een grote muurtoren aan de zuidkant van de stad bij de Oude Vest. Na korte tijd kreeg de toren een stadspoort, waarschijnlijk in…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 162-175

Oomen, T. CV De Juinen, ruim zestig jaar carnaval anders Jaarboek 73 (2020) 162-175 In 1958 richten Bredanaars opgeleid op het Onze Lieve Vrouwelyceum Carnavalsvereniging CV De Juinen op. De naam komt van het nummer Les Oignons van Sidney Bechet. De oprichters hebben voor een deel een kunstopleiding. Dit komt…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 144-161

Gooskens, F.A. Stadje van plezier of retraitehuis. De afschaffing van het openbaar carnaval in Breda (1917-1939) Jaarboek 73 (2020) 144-161 Vanaf eind 1917, na de afschaffing van openbaar carnaval in Den Bosch, zijn er pogingen om het carnaval op straat in Breda af te schaffen. Plebaan Schrauwen van de kathedrale…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 124-143

Stallen, P. ‘ Het artistieke individu in staat stellen zich naar eigen aard en aanleg vrij te ontwikkelen’. 280 jaar opleiding beeldende kunsten in Breda Jaarboek 73 (2020) 124-143 In 1799 komt in Breda de eerste tekenschool, die in 1809 weer sloot. In 1825 komt er het Stads Teeken Instituut…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 112-123

Kappelhof, A.C.M. Het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. Herinneringen van een oud-leerling (1961-1967) Jaarboek 73 (2020) 112-123 Historicus Ton Kappelhof kijkt terug op zijn middelbare schoolperiode op het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) te Breda. Kijkt naar invloed van het lyceum op zijn keuze om geschiedenis te gaan studeren. Vooral docent…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 82-97

Steenoven, P. van de Opkomst en ondergang van Congrescentrum Het Turfschip in Breda (1961-1999) Jaarboek 73 (2020) 82-97 De gemeente Breda opent congrescentrum Het Turfschip in 1961. Artikel gaat in op de invloed van het centrum op het culturele en maatschappelijke leven in de stad. Om de concurrentie met andere…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 64-81

Smit, J. Ludovicus Franciscus de Morée (1882-1966) Jaarboek 73 (2020) 64-81 Biografie van de vierde kapelmeester van het 6. Regiment Infanterie (Het Zesde) Louis de Morée. Van 1923 tot aan zijn overlijden in 1966 verblijft hij Breda na zijn aanstelling tot kapelmeester. Hij verzorgde muziekoptredens in schouwburg Concordia en in…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 40-63

Laurijssens, M.A.A. Een Bredase citytrip avant la lettre. De cultuurhistorische identiteit van Breda en de ontwikkeling van het stedelijk toerisme en de toerisme promoting in de periode 1889-1937 Jaarboek 73 (2020) 40-63 Beschrijft de ontwikkeling en de promotie van de toeristen cultuur, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van promotionele…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 166-179

Ruijs, L. en F. Gooskens Villa Salve Viator in Breda. De wisselwerking tussen opdrachtgever en architect Jaarboek 72 (2019) 166-179 Opdrachtgever voor de bouw van de villa Salve Viator was Willem Oxenaar, die zijn geld verdiende in de suikerindustrie van Indië. Een reis naar Indië met een bezoek aan Bandung…

Verder lezen…