Nieuws

maand-van-de-geschiedenis-sab-homepage-01

De grens tussen goed en fout

In samenwerking met Bibliotheek Breda organiseert Stadsarchief Breda in het kader van de Maand van de Geschiedenis een symposium met lezingen waarin het denken over goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog de
hoofdrol speelt.

Na het tijdperk Lou de Jong is er in de Nederlandse geschiedschrijving over de oorlog meer aandacht ontstaan voor collaboratief gedrag. Waarom hebben vermeende collaborateurs zo gehandeld en met welke persoonlijke gevolgen. De vertrouwde, overzichtelijke grens tussen goed en fout blijkt veel lastiger te bepalen te zijn, zoals de diverse bijdragen voor dit symposium laten zien. De sprekers hebben aandacht voor de twijfelgevallen, de mensen, die zoekend en tastend een uitweg moesten zien te vinden uit een volstrekt onoverzichtelijke oorlogssituatie.

Meer informatie en aanmelden

De najaarsexcursie naar Luik op zaterdag 1 oktober 2016

luik_2016-1

Een bus vol met leden van De Oranjeboom vertrok op zaterdag 1 oktober naar Luik. Lees hier het verslag.

Karel Leenders geëerd met colloquium en boek

Historische geografie, geschiedenis, cartografie, archeologie van West-Brabant: thema’s waarmee Karel Leenders zich al tientallen jaren bezighoudt en die vanzelfsprekend aan de orde kwamen tijdens het colloquium dat De Oranjeboom organiseerde ter ere van zeventigste verjaardag van deze onderzoeker, die ook aan de jaarboeken van De Oranjeboom vele bijdragen leverde.Colloquium_Karel_Leenders-34541

Zijn werk heeft ook praktische gevolgen gehad. Wie in de Bredase stadswijk Haagse Beemden woont, leeft in een omgeving waar Karel Leenders een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Zijn onderzoek en zijn bereidheid om de resultaten hiervan aan de man brengen, leidde ertoe dat oude cultuurhistorische elementen in het gebied zijn vervlochten met nieuwbouw.

Zijn onderzoek beperkte zich niet tot de Haagse Beemden, maar breidde zich uit naar grote delen van het zuiden van Nederland en van Vlaanderen. Het zwaartepunt bleef West-Brabant. Dankzij Karel Leenders is dit tegenwoordig een van de best onderzochte delen van het land waar het gaat om historische geografie, aldus prof. dr. Jelle Vervloet, een van de sprekers tijdens het colloquium.

Karel Leenders ontvangt het eerste exemplaar van 'Op zand, veen en klei'

Karel Leenders ontvangt het eerste exemplaar van 'Op zand, veen en klei'

Aan het eind van de bijeenkomst werd Karel Leenders als verrassing een Liber amicorum aangeboden met, uiteraard, een keur aan artikelen op zijn diverse vakgebieden.

Het boek, dat als titel heeft ‘Op zand, veen en klei’ is uitgegeven door de stichting Zuidelijk Historisch Contact en uitgeverij Verloren en is verkrijgbaar via de website van deze uitgeverij.

Korting voor leden De Oranjeboom

Als u lid bent van De Oranjeboom, bestelt u het boek via het secretariaat. U krijgt dan € 5,- korting en betaalt slechts € 30,- (incl. verzendkosten).

Hier vindt u de inhoudsopgave en een inkijkexemplaar van het boek

dag_volkscultuur_2016

Dag van de Brabantse Volkscultuur

De jaarlijkse Dag van de Brabantse Volkscultuur valt dit keer op zaterdag 15 oktober en heeft als thema: De jaren Zestig ‘Grensverleggende jaren in Brabant’.

De bijeenkomst is in de Van Goghkerk, Markt 4 in Etten-Leur. Op het programma goede sprekers en een keuzeprogramma bestaande uit drie wandelingen en een presentatie in het Oude Raadhuis. Het programma en de achtergronden van de sprekers vindt u hier. Ook leest u hoe u zich voor deze dag op kunt geven en wat de kosten zijn. Leden van De Oranjeboom kunnen deelnemen tegen het gereduceerd tarief.

De dag wordt georganiseerd door Brabants Heem, de Historische Vereniging Brabant, Tilburg University en Erfgoed Brabant en Heemkundekring Jan uten Houte.

Auteurscursus Lokale geschiedenis

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van uw eigen dorp of stad en zou u zelf eens in de archieven willen duiken? De heemkundeverenigingen in en rond Breda en de geschiedkundige vereniging De Oranjeboom organiseren in het najaar van dit jaar een cursus voor belangstellenden die lokaal historisch onderzoek willen gaan doen en daarover zouden willen schrijven in de periodieken van de verenigingen. Lees meer

Promotie Frans Gooskens

idealen_en_machtFrans Gooskens schreef de afgelopen jaren in het Jaarboek van De Oranjeboom verschillende artikelen over Anselmus Fabri, geboren als Anselm Smit aan de Haagdijk in Breda en opgeklommen tot een hoge functie bij de Curie in Rome.

Op 30 maart verdedigde Gooskens de dissertatie die hij over deze vijftiende-eeuwse Bredanaar schreef.

 

De papieren versie is te koop bij de Vrije Boekhandel in Breda voor de prijs van EUR 24.90. De digitale versie is (gratis) te downloaden bij de Researchportal van de Universiteitsbibibliotheek van Tilburg.

De Oranjeboom

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom' werd opgericht in 1948. Sinds dat jaar geeft de Kring een jaarboek uit. In de loop der jaren is dit een onmisbaar onderdeel geworden van de geschiedschrijving van de Baronie van Breda. Het werkterrein van de vereniging strekt zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau. Voor slechts € 32,50 per jaar wordt u lid van De Oranjeboom. U ontvangt dan het jaarboek gratis en u krijgt toegang tot de excursies en andere activiteiten van de vereniging. Meer informatie>>>

In juni 2015 presenteerde De Oranjeboom een notie over het beleid tot en met 2023, wanneer de vereniging 75 jaar bestaat. Lees hier de notitie