Geschiedenis van Stad en Land van Breda

Gezocht: redactieleden Jaarboek De Oranjeboom

De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van de redactievergaderingen (zes keer per jaar), het beoordelen van ingezonden artikelen en het feedback geven aan de auteurs.

De redactie heeft als beleidsdoelstelling uitgesproken dat het Jaarboek zijn wetenschappelijk niveau ook in de toekomst handhaaft. De artikelen dienen voor de lezer toegankelijker worden door de auteurs te stimuleren beknopt te schrijven en aan leesbaarheid veel aandacht te besteden. Van nieuwe redactieleden hopen we met name op dit laatste punt extra ondersteuning te krijgen.
Een wetenschappelijke en/of historische opleiding is wenselijk, maar zeker geen harde eis. Ervaring met redactiewerk vinden we minstens zo belangrijk.

Het Jaarboek verschijnt al 69 jaar, maar kan alleen blijven bestaan als auteurs en redactieleden hun werk vrijwillig doen. Zij ontvangen dus geen financiële vergoeding.
De gebruikelijke intake procedure van ons redactieteam is dat er eerst een kennismakingsgesprek is. Bij een positief gevoel aan beide kanten gaat een redacteur eerst een jaartje op proef meedraaien. Aan het einde van dit jaar wordt in overleg met de kandidaat besloten of we het bestuur vragen hem of haar in de redactie te benoemen.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de voorzitter van de redactie, Peter van de Steenoven, tel. 076–5417580, email p.vandesteenoven@ziggo.nl.

Najaarsexcursie 2017: Landgoed Middachten en de Hanzestad Zutphen

We vertrokken zaterdag 30 september om 8.00 uur met droog weer uit Breda en kwamen om 19.00 uur weer met droog weer in Breda terug. Tussen beide droge tijdstippen in heeft het maar liefst negen uur geregend!

Ondanks deze voor Oranjeboom excursies zeer ongebruikelijke weersomstandigheden, hebben de deelnemers een geweldige dag beleefd. Op het kasteel werden we door de 25ste Heer van Middachten, Franz Graf zu Ortenburg hartelijk welkom geheten en na de koffie met cake konden de rondleidingen in het huis en de tuinen beginnen.

 Lees het volledige verslag.

Redactie-voorzitter Peter van de Steenoven overhandigt het eerste exemplaar van het Jaarboek en de educatieve uitgave 'Vrede van Breda' aan Frits de Ruyter de Wildt.

Jaarboek 2016 en educatieve uitgave Vrede van Breda gepresenteerd

Een dubbelpresentatie van De Oranjeboom was het op woensdag 19 april: in het auditorium van de Nassau-scholengemeenschap in Breda werden zowel het Jaarboek 2016 van De Oranjeboom gepresenteerd als een educatieve uitgave over de Vrede van Breda. Lees het verslag van de presentatie.

De Oranjeboom en de Vrede van Breda

Etna 160 jaar

etnaNa ‘De Faam, 175 jaar suikerwerken’ en ’ Lonka 95 jaar’ komt het derde boek over de Bredase industrie verschenen van de Stadsfotograaf Breda, Jörgen Janssens.

Deze keer wordt één van de grootste bedrijven van Breda tegen het licht gehouden: De Etna.

In het boek wordt in 15.000 woorden en met meer dan 100 beelden de geschiedenis van de IJzergieterij verteld, van de oprichting in 1856 tot het merk anno 2016.

Jörgen heeft in opdracht van ATAG Nederland, houder van het merk Etna, een anderhalf jaar lang onderzoek gedaan en veel mooi materiaal gevonden bij verzamelaars, (oud-) werknemers en de familie Klep, oprichters van de Etna. Dat aangevuld met prachtige beelden van het Stadsarchief en het Bredaas Museum maakt dat het weer een heerlijk bladerboek is met een goed verhaal over het bedrijf, het merk, de producten en de mensen.

Het boek is net als de vorige uitgaven 64 pagina’s lang, 24 cm hoog en 17 cm breed en is voor € 17,95 te koop bij diverse boekhandels of te bestellen bij de schrijver zelf via info@stadsfotograafbreda.nl. Leden van De Oranjeboom betalen € 16,-. Zij kunnen het boek bestellen bij de secretaris van de vereniging.

De vereniging

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda \'De Oranjeboom\' werd opgericht in 1948. Sinds dat jaar geeft de Kring een jaarboek uit. In de loop der jaren is dit een onmisbaar onderdeel geworden van de geschiedschrijving van de Baronie van Breda. Het werkterrein van de vereniging strekt zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau. Voor slechts € 32,50 per jaar wordt u lid van De Oranjeboom. U ontvangt dan het jaarboek gratis en u krijgt toegang tot de excursies en andere activiteiten van de vereniging. Meer informatie>>>

Reageren is niet mogelijk