Geschiedenis van Stad en Land van Breda

De vereniging

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom' werd opgericht in 1948. Sinds dat jaar geeft de Kring een jaarboek uit. In de loop der jaren is dit een onmisbaar onderdeel geworden van de geschiedschrijving van de Baronie van Breda. Het werkterrein van de vereniging strekt zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau. Voor slechts € 32,50 per jaar wordt u lid van De Oranjeboom. U ontvangt dan het jaarboek gratis en u krijgt toegang tot de excursies en andere activiteiten van de vereniging. Meer informatie>>>

Presentatie Jaarboek 69: thema-avond 350 jaar Vrede van Breda

Lezing Vrede van Breda en Michiel de Ruyters tocht naar Chatham, nieuw jaarboek Oranjeboom en gratis educatieve uitgave Vrede van Breda

Op woensdagavond 19 april 2017 organiseert geschiedkundige vereniging ‘De Oranjeboom’ in het auditorium van Scholengemeenschap ‘De Nassau’ een thema-avond over de historische achtergrond en betekenis van de Vrede van Breda. Dr. Gijs Rommelse, maritiem historicus, gepromoveerd op onderzoek naar de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, houdt een voordracht over de Vrede van Breda en de Tocht naar Chatham. Paul Lemmens, als leraar geschiedenis verbonden aan ‘De Nassau’, vertelt op welke manier de Vrede van Breda een plaats kan krijgen in het onderwijs. En leerlingen laten dat op originele wijze zien en horen. Aan het slot van de avond wordt het eerste exemplaar van de educatieve uitgave over de Vrede van Breda en het Jaarboek 69 uitgereikt aan Frits de Ruyter de Wildt. Hij is directe nazaat van admiraal Michiel de Ruyter die de leiding had bij de Tocht naar Chatham. Lees verder

Etna 160 jaar

etnaNa ‘De Faam, 175 jaar suikerwerken’ en ’ Lonka 95 jaar’ komt het derde boek over de Bredase industrie verschenen van de Stadsfotograaf Breda, Jörgen Janssens.

Deze keer wordt één van de grootste bedrijven van Breda tegen het licht gehouden: De Etna.

In het boek wordt in 15.000 woorden en met meer dan 100 beelden de geschiedenis van de IJzergieterij verteld, van de oprichting in 1856 tot het merk anno 2016.

Jörgen heeft in opdracht van ATAG Nederland, houder van het merk Etna, een anderhalf jaar lang onderzoek gedaan en veel mooi materiaal gevonden bij verzamelaars, (oud-) werknemers en de familie Klep, oprichters van de Etna. Dat aangevuld met prachtige beelden van het Stadsarchief en het Bredaas Museum maakt dat het weer een heerlijk bladerboek is met een goed verhaal over het bedrijf, het merk, de producten en de mensen.

Het boek is net als de vorige uitgaven 64 pagina’s lang, 24 cm hoog en 17 cm breed en is voor € 17,95 te koop bij diverse boekhandels of te bestellen bij de schrijver zelf via info@stadsfotograafbreda.nl. Leden van De Oranjeboom betalen € 16,-. Zij kunnen het boek bestellen bij de secretaris van de vereniging.