Nieuws

Gert Groenendijk waarnemend voorzitter

Om persoonlijke en inhoudelijke redenen heeft Joseph Vos besloten zijn functie van voorzitter van De Oranjeboom per onmiddellijke ingang neer te leggen. Het behoeft geen betoog, dat het bestuur dat besluit betreurt, maar eveneens respecteert.

Het bestuur streeft ernaar om in de komende Algemene Ledenvergadering een nieuwe kandidaat-voorzitter te presenteren. Tot dan neemt vicevoorzitter Gert Groenendijk de functie van voorzitter waar. Over de voortgang houden we u uiteraard op de hoogte.

Najaarslezing De Oranjeboom: Het Staatse leger en Breda

te_vuur_en_te_zwaard-van_nimwegenOp donderdag 8 december 2016 organiseert de vereniging De Oranjeboom in de Waalse Kerk haar Najaarslezing. De lezing wordt ditmaal verzorgd door Olaf van Nimwegen. Het onderwerp is Het Staatse leger en Breda. De inloop is vanaf 19.30 uur en vangt aan om 20.00 uur. Olaf van Nimwegen (1967) is geaffilieerd onderzoeker aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij schreef onder meer ‘De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid’, waarvoor hij in 2004 de Schouwenburgprijs ontving, en ‘Deser landen crijchsvolck. Het Staatse leger en de militaire revoluties (1588–1688)’. De lezing in de Waalse Kerk (Catharinastraat 83, Breda) staat open voor alle belangstellenden. De toegang is gratis voor leden van de vereniging. Andere belangstellenden betalen € 5 en dienen zich voorafgaand aan de lezing aan te melden bij het secretariaat: secretariaat@deoranjeboom.nl.

De najaarsexcursie naar Luik op zaterdag 1 oktober 2016

luik_2016-1

Een bus vol met leden van De Oranjeboom vertrok op zaterdag 1 oktober naar Luik. Lees hier het verslag.

Karel Leenders geëerd met colloquium en boek

Historische geografie, geschiedenis, cartografie, archeologie van West-Brabant: thema’s waarmee Karel Leenders zich al tientallen jaren bezighoudt en die vanzelfsprekend aan de orde kwamen tijdens het colloquium dat De Oranjeboom organiseerde ter ere van zeventigste verjaardag van deze onderzoeker, die ook aan de jaarboeken van De Oranjeboom vele bijdragen leverde.Colloquium_Karel_Leenders-34541

Zijn werk heeft ook praktische gevolgen gehad. Wie in de Bredase stadswijk Haagse Beemden woont, leeft in een omgeving waar Karel Leenders een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Zijn onderzoek en zijn bereidheid om de resultaten hiervan aan de man brengen, leidde ertoe dat oude cultuurhistorische elementen in het gebied zijn vervlochten met nieuwbouw.

Zijn onderzoek beperkte zich niet tot de Haagse Beemden, maar breidde zich uit naar grote delen van het zuiden van Nederland en van Vlaanderen. Het zwaartepunt bleef West-Brabant. Dankzij Karel Leenders is dit tegenwoordig een van de best onderzochte delen van het land waar het gaat om historische geografie, aldus prof. dr. Jelle Vervloet, een van de sprekers tijdens het colloquium.

Karel Leenders ontvangt het eerste exemplaar van 'Op zand, veen en klei'

Karel Leenders ontvangt het eerste exemplaar van ‘Op zand, veen en klei’

Aan het eind van de bijeenkomst werd Karel Leenders als verrassing een Liber amicorum aangeboden met, uiteraard, een keur aan artikelen op zijn diverse vakgebieden.

Het boek, dat als titel heeft ‘Op zand, veen en klei’ is uitgegeven door de stichting Zuidelijk Historisch Contact en uitgeverij Verloren en is verkrijgbaar via de website van deze uitgeverij.

Korting voor leden De Oranjeboom

Als u lid bent van De Oranjeboom, bestelt u het boek via het secretariaat. U krijgt dan € 5,- korting en betaalt slechts € 30,- (incl. verzendkosten).

Hier vindt u de inhoudsopgave en een inkijkexemplaar van het boek

Promotie Frans Gooskens

idealen_en_machtFrans Gooskens schreef de afgelopen jaren in het Jaarboek van De Oranjeboom verschillende artikelen over Anselmus Fabri, geboren als Anselm Smit aan de Haagdijk in Breda en opgeklommen tot een hoge functie bij de Curie in Rome.

Op 30 maart verdedigde Gooskens de dissertatie die hij over deze vijftiende-eeuwse Bredanaar schreef.

 

De papieren versie is te koop bij de Vrije Boekhandel in Breda voor de prijs van EUR 24.90. De digitale versie is (gratis) te downloaden bij de Researchportal van de Universiteitsbibibliotheek van Tilburg.

De Oranjeboom

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ werd opgericht in 1948. Sinds dat jaar geeft de Kring een jaarboek uit. In de loop der jaren is dit een onmisbaar onderdeel geworden van de geschiedschrijving van de Baronie van Breda. Het werkterrein van de vereniging strekt zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau. Voor slechts € 32,50 per jaar wordt u lid van De Oranjeboom. U ontvangt dan het jaarboek gratis en u krijgt toegang tot de excursies en andere activiteiten van de vereniging. Meer informatie>>>

In juni 2015 presenteerde De Oranjeboom een notie over het beleid tot en met 2023, wanneer de vereniging 75 jaar bestaat. Lees hier de notitie