Geschiedenis van Stad en Land van Breda

Gezocht: redactieleden Jaarboek De Oranjeboom

De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van de redactievergaderingen (zes keer per jaar), het beoordelen van ingezonden artikelen en het feedback geven aan de auteurs.

De redactie heeft als beleidsdoelstelling uitgesproken dat het Jaarboek zijn wetenschappelijk niveau ook in de toekomst handhaaft. De artikelen dienen voor de lezer toegankelijker worden door de auteurs te stimuleren beknopt te schrijven en aan leesbaarheid veel aandacht te besteden. Van nieuwe redactieleden hopen we met name op dit laatste punt extra ondersteuning te krijgen.
Een wetenschappelijke en/of historische opleiding is wenselijk, maar zeker geen harde eis. Ervaring met redactiewerk vinden we minstens zo belangrijk.

Het Jaarboek verschijnt al 69 jaar, maar kan alleen blijven bestaan als auteurs en redactieleden hun werk vrijwillig doen. Zij ontvangen dus geen financiële vergoeding.
De gebruikelijke intake procedure van ons redactieteam is dat er eerst een kennismakingsgesprek is. Bij een positief gevoel aan beide kanten gaat een redacteur eerst een jaartje op proef meedraaien. Aan het einde van dit jaar wordt in overleg met de kandidaat besloten of we het bestuur vragen hem of haar in de redactie te benoemen.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de voorzitter van de redactie, Peter van de Steenoven, tel. 076–5417580, email p.vandesteenoven@ziggo.nl.

Lezing Edward de Maesschalck

Doctor in de middeleeuwse geschiedenis Edward de Maesschalck spreekt op vrijdagavond 19 januari in de Waalse Kerk in Breda over de Bourgondische vorsten. Hij schreef een prachtig boek onder dezelfde titel. De Bourgondische vorsten hoopten ooit koning te worden maar zover is het nooit gekomen. De Maesschalck spreekt over deze vorsten, waaronder Filips de Stoute, Jan zonder Vrees, Filips de Goede, Karel de Stoute, Maria van Bourgondië en Philips de Schone, tegen de achtergrond van hun tijd.

De pracht en praal van het hofleven en tal van artistieke hoogtepunten komen aan de orde, evenals de pest, de Honderdjarige Oorlog, de kruistochten, de vorstelijke huwelijken en begrafenissen, toernooien en moordpartijen komen. Ook de eminente rol van het machtige en rijke Vlaanderen krijgt speciale aandacht.

Edward de Maesschalck hield in mei 2017 een drukbezochte en prachtige Nassaustadlezing in de Grote Kerk over “Oranje tegen Spanje”. Aanvang lezing: 20.15 uur  Toegang: € 8,00

Kaarten verkrijgbaar in de Vrije Boekhandel in Breda.Meer informatie vindt u hier

Najaarsexcursie 2017: Landgoed Middachten en de Hanzestad Zutphen

We vertrokken zaterdag 30 september om 8.00 uur met droog weer uit Breda en kwamen om 19.00 uur weer met droog weer in Breda terug. Tussen beide droge tijdstippen in heeft het maar liefst negen uur geregend!

Ondanks deze voor Oranjeboom excursies zeer ongebruikelijke weersomstandigheden, hebben de deelnemers een geweldige dag beleefd. Op het kasteel werden we door de 25ste Heer van Middachten, Franz Graf zu Ortenburg hartelijk welkom geheten en na de koffie met cake konden de rondleidingen in het huis en de tuinen beginnen.

 Lees het volledige verslag.

De vereniging

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda \'De Oranjeboom\' werd opgericht in 1948. Sinds dat jaar geeft de Kring een jaarboek uit. In de loop der jaren is dit een onmisbaar onderdeel geworden van de geschiedschrijving van de Baronie van Breda. Het werkterrein van de vereniging strekt zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau. Voor slechts € 32,50 per jaar wordt u lid van De Oranjeboom. U ontvangt dan het jaarboek gratis en u krijgt toegang tot de excursies en andere activiteiten van de vereniging. Meer informatie>>>

Reageren is niet mogelijk