Geschiedenis van Stad en Land van Breda

Najaarsexcursie 2017: Landgoed Middachten en de Hanzestad Zutphen

Na een exclusief bezoek aan het landgoed en het kasteel Middachten voert de excursie ’s middags naar de librije in Zutphen. Lees meer

7 september 2017: Boekpresentatie en lezing Engel van de Vrede

De leden van De Oranje­boom zijn uitgenodigd voor de boekpresentatie en lezing over de 'Engel van Vrede' en de onderhandelingen in Breda 1667. De boekpresentatie wordt gehouden op donderdag 7 september aanstaande om 19:30 in het Stedelijk Museum Breda. Lees meer

15 september 2017: symposium wapenboek graaf Engelbrecht II van Nassau en zijn voorgeslacht

Recent heeft de Koninklijke Bibliotheek, dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek, de hand kunnen leggen op een bijzonder, uniek middeleeuws handschrift: een wapenboek met de heraldische wapens van graaf Engelbrecht II van Nassau en zijn voorgeslacht.

De Stichting Breda Nassaustad en de KB organiseren, in samenwerking met diverse erfgoedpartners en de gemeente Breda, een symposium over de betekenis van dit bijzondere handschrift. Sprekers zijn onder meer dr. Harrie Tummers, dr. Anne Korteweg en drs. Ed van der Vlist. Op dit symposium wordt de website gelanceerd die het wapenboek voor iedereen digitaal toegankelijk maakt.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 september in de Grote Kerk te Breda, van 13.30-18.00 uur. De toegang tot het symposium voor leden van De Oranjeboom is kosteloos. De officiële uitnodiging vindt u hier

In memoriam Gert Groenendijk

Gert Groenendijk trad in mei 2010 toe tot het bestuur van de vereniging ‘De Oranjeboom’. Met zijn kenmerkende enthousiasme heeft hij zich ingespannen voor de leden van de vereniging en voor de stad Breda. Met oprechte passie voor het erfgoed en in combinatie met zijn natuurlijke wijze als bruggenbouwer heeft Gert een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de uitvoering van een nieuw verenigingsbeleid.

Gert was bovendien de inspirerende organisator van vele historische lezingen voor verenigingsleden en geïnteresseerden.

De afgelopen periode was Gert waarnemend voorzitter. Met een groot plichtsbesef heeft hij deze taak vervuld. Tot op het laatste moment is zijn betrokkenheid bij de jaarboekpresentatie en de algemene ledenvergadering groot geweest. Wij zijn hem uitermate dankbaar voor zijn inzet, toekomstvisie en cultuurhistorische bijdrage aan de vereniging en aan de stad.

Gert overleed op 15 juni 2017. Zijn uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We wensen zijn familie, vrienden en allen die hem dierbaar waren alle sterkte toe.

Foto: Jörgen Janssens


 

Redactie-voorzitter Peter van de Steenoven overhandigt het eerste exemplaar van het Jaarboek en de educatieve uitgave 'Vrede van Breda' aan Frits de Ruyter de Wildt.

Jaarboek 2016 en educatieve uitgave Vrede van Breda gepresenteerd

Een dubbelpresentatie van De Oranjeboom was het op woensdag 19 april: in het auditorium van de Nassau-scholengemeenschap in Breda werden zowel het Jaarboek 2016 van De Oranjeboom gepresenteerd als een educatieve uitgave over de Vrede van Breda. Lees het verslag van de presentatie.

De Oranjeboom en de Vrede van Breda

Etna 160 jaar

etnaNa ‘De Faam, 175 jaar suikerwerken’ en ’ Lonka 95 jaar’ komt het derde boek over de Bredase industrie verschenen van de Stadsfotograaf Breda, Jörgen Janssens.

Deze keer wordt één van de grootste bedrijven van Breda tegen het licht gehouden: De Etna.

In het boek wordt in 15.000 woorden en met meer dan 100 beelden de geschiedenis van de IJzergieterij verteld, van de oprichting in 1856 tot het merk anno 2016.

Jörgen heeft in opdracht van ATAG Nederland, houder van het merk Etna, een anderhalf jaar lang onderzoek gedaan en veel mooi materiaal gevonden bij verzamelaars, (oud-) werknemers en de familie Klep, oprichters van de Etna. Dat aangevuld met prachtige beelden van het Stadsarchief en het Bredaas Museum maakt dat het weer een heerlijk bladerboek is met een goed verhaal over het bedrijf, het merk, de producten en de mensen.

Het boek is net als de vorige uitgaven 64 pagina’s lang, 24 cm hoog en 17 cm breed en is voor € 17,95 te koop bij diverse boekhandels of te bestellen bij de schrijver zelf via info@stadsfotograafbreda.nl. Leden van De Oranjeboom betalen € 16,-. Zij kunnen het boek bestellen bij de secretaris van de vereniging.

De vereniging

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda \'De Oranjeboom\' werd opgericht in 1948. Sinds dat jaar geeft de Kring een jaarboek uit. In de loop der jaren is dit een onmisbaar onderdeel geworden van de geschiedschrijving van de Baronie van Breda. Het werkterrein van de vereniging strekt zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau. Voor slechts € 32,50 per jaar wordt u lid van De Oranjeboom. U ontvangt dan het jaarboek gratis en u krijgt toegang tot de excursies en andere activiteiten van de vereniging. Meer informatie>>>

Reageren is niet mogelijk