De vereniging

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ werd opgericht in 1948. De naam is ontleend aan een Bredase Rederijkerskamer. De oudste vermelding hiervan dateert uit de zestiende eeuw.

Sinds haar oprichting geeft de vereniging een jaarboek uit. Het jaarboek bevat artikelen over de geschiedenis van de Baronie van Breda en is een onmisbaar hulpmiddel bij de bestudering van de historie van het gebied.

Het werkterrein van de vereniging omvat het gehele gebied dat beschreven wordt in de Beschryving der Stadt en Lande van Breda van Thomas Ernst van Goor uit 1744. Globaal strekt dit gebied zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau. De leden van onze vereniging wonen voor het overgrote deel in dit gebied. Toch zijn er leden verspreid over heel Nederland, enkele omringende landen en zelfs ver daarbuiten.

Zie ook onze folder.

Lid worden

Voor slechts € 32,50 per jaar bent u lid van de vereniging. U ontvangt dan het jaarboek en ontvangt voordeel, onder meer bij deelname aan onze excursies. Aanmelden kan bij onze secretaris, bij voorkeur via dit contactformulier.

Bestuur

Drs. F.P.M. Saan (voorzitter)
mr. M.P.L. Adriaansen (secretaris)
M.R.M. Dalinghaus (penningmeester)
mw. Q.K. van Aerts
G.A.M. Janssens

Secretariaat

Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen

e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

IBAN NL83 INGB 000 11 28 188

BIC code: INGBNL2A

op naam van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda

Excursies

Jan Timmer
Paul Lemmens
Hans de Vaan

Redactie Jaarboek

Frans Gooskens (voorzitter)
Jan Brouwers
Peter van de Steenoven
Marlous Craane
Wim van Fessem
Helma van der Holst

De Oranjeboom is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie.

KvK 40280994

Reacties zijn gesloten.