De vereniging

Erfgoed- en Geschiedkundige Vereniging Breda en ommeland werd opgericht in 1948. Onze vereniging publiceert sinds 1948 een jaarboek. Het jaarboek bevat artikelen over de geschiedenis van de Baronie van Breda en is een onmisbaar hulpmiddel bij de bestudering van de historie van het gebied.

Het werkterrein van de vereniging omvat het gehele gebied dat wordt beschreven in de Beschryving der Stadt en Lande van Breda van Thomas Ernst van Goor uit 1744. Globaal strekt dit gebied zich uit van Gilze en Rijen tot en met Roosendaal en van Geertruidenberg tot en met Zundert en Baarle-Nassau.

De leden van onze vereniging wonen voor het overgrote deel in dit gebied. Daarnaast wonen onze leden verspreid over heel Nederland, enkele omringende landen en zelfs ver daarbuiten.

Erfgoed- en Geschiedkundige Vereniging Breda en ommeland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie.

KVK 40280994

Bestuur

drs. Fred Saan (voorzitter)
mr. Michiel Adriaansen (secretaris)
Marcel Dalinghaus (penningmeester)
Jorgen Janssens

Adres

Joshof 25, 4813 EZ Breda
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

IBAN NL83 INGB 000 11 28 188
BIC code: INGBNL2A
op naam van: Erfgoed- en Geschiedkundige Vereniging Breda en ommeland

Redactiecommissie

dr. Frans Gooskens (voorzitter)
Jan Brouwers
Peter van de Steenoven
Marlous Craane
Wim van Fessem
Helma van der Holst
Marianne Laurijssens

Excursiecommissie

Jan Timmer
Paul Lemmens

Reacties zijn gesloten.