Anbi-info

Naam: Erfgoed- en Geschiedkundige Vereniging Breda en ommeland
RSIN / Fiscaal kenmerk ANBI: 816519109
KVK 40280994

Contactgegevens

Adres

Joshof 25, 4813 EZ Breda
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl
IBAN: NL83 INGB 0001 1281 88
BIC code: INGBNL2A
op naam van: Erfgoed- en Geschiedkundige Vereniging Breda en ommeland

Bestuurssamenstelling

Drs. F.P.M. Saan (voorzitter)
mr. M.P.L. Adriaansen (secretaris)
M.R.M. Dalinghaus (penningmeester)
G.A.M. Janssens

Beleidsplan

De vereniging toekomstbestendig te maken:

  • naar organisatie;
  • meerwaarde voor de leden;
  • meer structurele financiële bronnen;
  • maximaal gebruik van de moderne media;
  • maximale toegankelijkheid van alle publicaties van De Oranjeboom

Beloningsysteem

Er worden in beginsel geen vergoedingen verstrekt anders dan voor gemaakte kosten.

In geval een beloning in verband met bijzonder geleverde prestaties passend is dan blijft dat bij een kleine materiële attentie.

In zeer bijzondere gevallen kan het erelidmaatschap worden toegekend of een voordracht voor een onderscheiding.

Doelstelling

Erfgoed- en Geschiedkundige Vereniging Breda en ommeland stelt zich ten doel haar leden kennis te laten nemen van ontwikkelingen op cultuurhistorisch gebied binnen de Baronie van Breda.
Deze doelstelling wordt bereikt door het uitbrengen van een (semi-)wetenschappelijke reeks jaarboeken, het organiseren van lezingen, symposia, excursies en aanbieden van informatie.
Een uitvoerige toelichting op de doelstelling is opgenomen in ons beleidsplan

Financiële verantwoording:

Financieel overzicht 2022

Reacties zijn gesloten.