Fotospeurtocht

Geschiedenis is een leuke en interessante manier om een stad te ontdekken. De Oranjeboom heeft voor de Open Monumentendagen in samenwerking met Stadsfotograaf Breda en Open Monumentendagen Breda fotospeurtochten ontwikkeld. We stellen de fotospeurtochten gratis ter beschikking. Uiteraard stellen we een vrijwillige bijdrage aan onze vereniging op prijs. Als richtlijn zou kunnen gelden 1 euro per deelnemer op IBAN NL83 INGB 000 11 28 188 op naam van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda. Uw vrijwillige bijdrage helpt ons verder te werken aan de beschrijving van de geschiedenis van de Baronie van Breda. U kunt ons uiteraard benaderen voor een factuur voor uw organisatie. We zijn tenslotte een ANBI-instelling.

De speurtochten naar monumenten in Breda zijn gedurende het gehele jaar te lopen. Mochten er wijzigingen op de route zijn, dan vernemen we daarvan graag. De genoemde prijzen zijn alleen te winnen tijdens de Open Monumentendagen. Maar als u wilt weten of uw gevonden antwoord juist is, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We informeren u daarover graag via secretariaat@deoranjeboom.nl.

Ga naar

Fotospeurtocht I

Fotospeurtocht II

Fotospeurtocht III

Fotospeurtocht IV


Hoe kom je bij het begin van de speurtochten? Kies hier je route:

Reacties zijn gesloten.