Jaarboek

Sinds 1948 geeft De Oranjeboom een Jaarboek uit. Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen. Artikelen tot en met jaargang 2017 zijn direct te raadplegen. Nieuwe artikelen kunt u voor € 5,- bestellen bij het secretariaat.

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 180-197

Broers, E-J. Een instructie voor de beul van de Baronie van Breda (1761) Jaarboek 72 (2019) 180-197 Tekstuitgave van de instructie voor de beul werkzaam in de Baronie van Breda: Frans Kleijne. In de instructie zijn de vergoedingen vastgelegd voor geselen, ophangen, radbraken, wurgen en onthoofden. Auteur gaat in op…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 166-179

Ruijs, L. en F. Gooskens Villa Salve Viator in Breda. De wisselwerking tussen opdrachtgever en architect Jaarboek 72 (2019) 166-179 Opdrachtgever voor de bouw van de villa Salve Viator was Willem Oxenaar, die zijn geld verdiende in de suikerindustrie van Indië. Een reis naar Indië met een bezoek aan Bandung…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 146-165

Steenoven, P. van de Naoorlogse stedelijke expansie van Breda: wie namen de beslissingen? Jaarboek 72 (2019) 146-165 Beschrijft de invloed van de burgemeesters Prinsen en Kortmann op de uitbreidingsplannen van de gemeente Breda. Tot begin jaren 60 had de burgemeester, als portefeuillehouder stadsontwikkeling veel invloed. Zij schakelden Verhagen, Kuiper en…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 116-145

Sweijen, S. Het Doorbraakplan en de cityring van Breda. De verkeersdoorbraken in de binnenstad en de dempingen van de Mark en de haven (1920-1970) Jaarboek 72 (2019) 116-145 Breda besteedde vanaf 1920 veel aandacht aan het bereikbaar houden van het stadscentrum voor de auto. De binnenste grachtengordel werd gedempt om…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 88-115

Gooskens, F.A. Het Brabantplein in Breda. De ontwikkeling van een winkelcentrum uit de wederopbouwperiode (1952-1987) Jaarboek 72 (2019) 88-115 Stedenbouwkundige Jan Kuiper ontwierp in de jaren 1950-1952 de nieuwe wijk Brabantpark aan de oostkant van het oude stadscentrum. Langs de hoofdontsluitingsweg, de St. Ignatiusstraat, hield hij ruimte vrij voor een…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 64-87

Westerhuis, L. Woonwijk de Heuvel. Bredase wederopbouwwijk, karakteristiek voor de stedenbouw van M.J. Granpré Molière Jaarboek 72 (2019) 64-87 Beschrijft de rol van architect en stedenbouwkundige Marinus Granpré Molière (1883-1972) bij het ontwerp en de bouw van de woonwijk De Heuvel in Breda. Hij was tussen 1947 en 1955 betrokken…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 60-63

Otten, G. Stadsboerderijen in Breda Jaarboek 72 (2019) 60-63 Overzicht van het fenomeen van boerderijen binnen de stadsgrenzen van Breda op basis van de literatuur. De stadsboeren zaten dicht bij hun afzetmarkt.

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 32-59

Holst, H. van der De eerste sociale woningbouw in Dongen. Idealen versus regelgeving Jaarboek 72 (2019) 32-59 Beschrijft de stichting in Dongen van de woningbouwvereniging ‘ De Goede Woning’. De groeiende leer- en schoenennijverheid maakte het noodzakelijk betere woningen voor de arbeiders te bouwen. De woningbouwvereniging wordt gesticht in 1914.…

Verder lezen…

Jaarboek 72 (2019) 6-31

Ierssel, C. van ‘Van holen der menschen’; naar het ontstaan van Bredase woningbouwverenigingen in het begin van de twintigste eeuw Jaarboek 72 (2019) 6-31 Overzicht van de eerste woningbouwverenigingen in Breda: NV Volkshuisvesting (liberaal-christ.), St. Joseph (RK) en Algemene woningbouwvereniging Breda (socialistisch). Zij bouwden vooral na 1914 aan de westkant…

Verder lezen…