Jaarboek 76 (2023) 196-215

Bakker, J.J. Het verzet in de regio Breda nader bekeken Beschrijft de rol en omvang van het verzet tegen de Duitse bezetter in Breda en de omliggende dorpen. Gaat eerst in op het kerkelijk verzet, vooral door de lagere clerus. Beschrijft de Katholieke Wereldpost als katholiek persbureau al voor WOII.…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 174-195

Rijkers, M. Eendracht maakt macht. De oprichting van de Stadsschouwburg Concordia en het begin van de verzuiling (1879-1881) In 1879 wordt een vereniging opgericht te Breda om tot een schouwburg te komen. Deze Schouwburg met de naam Concordia wordt juli 1881 geopend. De auteur gaat in op de samenstelling van…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 160-173

Steenoven, P. van de De mysterieuze laatste kasteelheer van De Emer. Een tipje van de sluier opgelicht Gaat in op het leven van Matthieu Corneille Etienne Versluis (1798-1844), de laatste kasteelheer van kasteel De Emer gelegen in de huidige Bredase wijk Haagse Beemden. Hij zou een bohemien-leven hebben geleid volgens…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 148-159

Alebeek, F. van Gesneden, gestript, gekoesterd. Een zestiende-eeuws Mechels huisaltaar uit het voormalige Bredase kapucijnenklooster Sinds 2013 is het Noordbrabants Museum in het bezit van een eikenhouten huisaltaar afkomstig van de kapucijnen in Breda. Op het altaar een albasten reliëf van de kruisiging. Het altaar is waarschijnlijk afkomstig uit Mechelen…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 120-147

Kappelhof, T. Het Mastbos. Van wildpark tot recreatiebos Artikel beschrijft de exploitatie en de functies van het Mastbos, gelegen ten zuiden van de stad Breda. Graaf Hendrik II begon in 1514 met de aanleg van een bos als wildpark. In 1568 stelt prins Maurits een houtvester en plantagemeester voor het…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 106-119

Steenoven, I. van de Marie werd wijzer in Breda. De moedermavo tussen Mark en Aa Op 24 augustus 1976 start de moedermavo te Breda. Er is eerst aandacht voor de vrouwenemancipatie in de jaren zestig en zeventig. Grote man achter de moedermavo in Breda is Carol Brok, de rector van…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 70-81

Endedijk, G. 100 jaar cultuureducatie in Breda. Van verheffing naar participatie Beschrijft de verschillende organisaties waaruit De Nieuwe Veste is voortgekomen. De Stedelijke Musiekschool dateert van 1875 en is opgericht door het Nut. In 1991 zijn deze muziekschool en de Beeldenaar gefuseerd tot het Centrum voor Kunstzinnige vorming. In 1996…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 82-105

Gooskens, F.A. RK Vrouwenbond en Vrouwengilde Breda. De veranderende positie van vrouwen in de twintigste eeuw Onder druk van het komende vrouwenkiesrecht komt er per bisdom een Katholieke Vrouwenbond met weer lokale afdelingen. Het bisdom Breda loopt achter en pas in 1918 wordt de RK Vrouwenbond diocees Breda opgericht. Er…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 52-69

Gregoor, R. Van Brede Aa tot Volksuniversiteit Breda. De kennisrivier die door Breda stroomt In 1972 start Tinus Ferwerda een commissie om de stichting van een opleiding met culturele cursussen te onderzoeken.Ferwerda is lector aan de KMA te Breda. In 1973 start te Breda een Volksuniversiteit met steun van het…

Verder lezen…

Jaarboek 76 (2023) 22-51

Sanders. B. Twee eeuwen Nutsonderwijs in Breda In 1816 probeerde de afdeling Breda van het Nut al een eigen departementale school op te richten. Door gebrek aan leerlingen stopte dit initiatief al na vijf jaar. In 1844 komt de school er wel, hoewel de eerste paar jaar zonder toestemming van…

Verder lezen…