Jaarboek 75 (2022) 194-227

Stallen, P. Goed voorbereid op de vorige oorlog. In Breda op zoek naar ondergrondse relicten uit een Koude Oorlog Gaat in op de ondergrondse voorzieningen (bunkers) voor de militaire en civiele verdediging tijdens de Koude Oorlog. Dit tegen aanvallen met conventionele, chemische of nucleaire wapens. Bevat een kaart van Breda…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 182-193

Rakhorst, M. Een nieuw gezicht op Breda. Stedelijk Museum Breda identificeert schilderij van Jacobus Storck In de tweede helft van de zeventiende eeuw schilderde Jacobus Storck een stadsgezicht op Breda. Een mogelijke aanleiding voor het schilderen van dit stadsgezicht was de Vrede van Breda (1667). Van het stadsgezicht zijn zeven…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 160-181

Laurijssens, M. Het voormalige Oudemannenhuis Breda. De transitie en monumentale waarden van de historisende achterbouw met pleintje en Toscaanse zuilen naar een modern museum In de jaren 1932-1934 ontwerpt de architect Jan Stuyt bij het Oudemannenhuis een binnenplaats in de vorm van een open galerij met zuilen. In 2005 wil…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 142-159

Franken, M. Van witte non tot black jack. Een verzoening van botsende erfgoedwaarden en restauratietheorieën Het middeleeuwse norbertinessenklooster Sint-Catharinadal wordt in 1814 een kazerne: kloosterkazerne. In 1998 verkoopt de gemeente Breda het complex aan Holland Casino. De keuzes in de restauratie worden getoetst aan de erfgoedwaardetheoriën van Riegl. Het gebouw…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 114-141

Gooskens, F.A. Van negen parochies naar één. De fusieprocessen achter de totstandkoming van de H. Augustinusparochie in Breda (1968-2013) De in 2013 opgerichte Augustinusparochie is gevormd uit negen parochies aan de oost- en de noordkant van de stad. Het artikel beschrijft de fusies vanuit de kant van de parochies en…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 98-113

Jong, H. de Bisschop Ernst: tussen bisschopskerk en Heilig Hart Bisschop Huub Ernst werd in 1917 te Breda geboren en overleed ook in dezelfde stad in 2017, net geen 100. Tussen 1967 en 1994 was hij bisschop van Breda. Artikel gaat in op zijn betekenis voor de stad Breda en…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 78-97

Hooijdonk, K. van Rat Verlegh en de Olympische Spelen in Londen Rat Verlegh speelde jaren bij de Bredase club NAC in het eerste elftal. Was een veelzijdig man. Hij werkte als ambtenaar voor de gemeente Breda, was was ook journalist. Na 1946 wordt hij lid van de Technische Commissie en…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 58-77

Kappelhof, T. Bredase historici. Van pastoor Juten tot onderwijzer Anne Hallema (1900-1970) Zet alle historico op een rij die in Breda of de Baronie van Breda hebben gewoond en die tussen 1900 en 1970 historische studies hebben gepubliceerd. De schrijver beperkt zich tot historici die inmiddels zijn overleden. Heeft een…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 40-57

Knitel, O. Fietsen in autostad Breda: 75 jaar terugtrappen of versnellen Beschrijft hoe het stadsbestuur van Breda tegen het gebruik van de fiets aankijkt. Het gebruik van de fiets daalt na 1945 tot een dieptepunt rond 1985. In 1992 komt de dienst Openbare Werken met een nota over het Langzaam…

Verder lezen…

Jaarboek 75 (2022) 26-39

Smit, V. Woningcorporaties in Breda, de stille stadmakers Gaat in op de betekenis van woningcorporaties voor de stad na de Tweede Wereldoorlog. Bijna 50.000 burgers wonen in Breda in een huis van een corporatie. Van de drie woningcorporaties is er nog maar één puur op Breda gericht: Laurentius. WonenBreburg is…

Verder lezen…