Jaarboek 76 (2023) 70-81

Endedijk, G.

100 jaar cultuureducatie in Breda. Van verheffing naar participatie

Beschrijft de verschillende organisaties waaruit De Nieuwe Veste is voortgekomen. De Stedelijke Musiekschool dateert van 1875 en is opgericht door het Nut. In 1991 zijn deze muziekschool en de Beeldenaar gefuseerd tot het Centrum voor Kunstzinnige vorming. In 1996 omgedoopt tot Nieuwe Veste. In 2012 fuseert deze organisatie met de openbare bibliotheek en de Cultuurwinkel. In 19e en begin 20e eeuw ligt de nadruk op verheffing van de arbeidersklasse. Naderhand ligt de nadruk meer op participatie. Oppert de stelling dat cultuureducatie vooral moet verbinden. Vindt verder dat kunst en cultuur uitdagend moeten zijn voor iedereen.

Reacties zijn gesloten.