Jaarboek 76 (2023) 82-105

Gooskens, F.A.

RK Vrouwenbond en Vrouwengilde Breda. De veranderende positie van vrouwen in de twintigste eeuw

Onder druk van het komende vrouwenkiesrecht komt er per bisdom een Katholieke Vrouwenbond met weer lokale afdelingen. Het bisdom Breda loopt achter en pas in 1918 wordt de RK Vrouwenbond diocees Breda opgericht. Er komt ook een afdeling Breda. De Vrouwenbond is er in de eerste jaren opgericht om vrouwen katholiek te laten stemmen. Later worden de lezingen meer gericht op vrouwzijn, religie en cultuur. Het bestuur bestaat uit adellijke dames en vrouwen uit de hogere kringen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Vrouwenbond heropgericht als RK Vrouwengilde. Het gilde richt zich definitief op vrouwen uit de hogere kringen en middenstand. In de jaren vijftig is er een bloeiperiode onder de charismatische voorzitter Tine Halkes. Zij pleit voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw op alle fronten. Het Vrouwengilde blijft hierna veel lezingen houden hierna op religieus en cultureel gebied. Door vergrijzing in het ledenbestand wordt het Vrouwengilde in 2005 opgeheven.

Reacties zijn gesloten.