Historie Catharinadal

Necrologium van St. Catharinadal (1271-1960)

 

Frans Gooskens


VOGEL
Wat is er beschikbaar aan soorten informatie:


Samenvatting inhoud

Tekstuitgave van de verschillende registers van het Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal. Dit klooster werd gesticht in het jaar 1271 bij Wouw (Roosendaal). De heren van Breda waren nauw bij deze stichting betrokken. In 1295 werd het klooster vanwege wateroverlast naar Breda verplaatst. Onder dreiging van de reformatie verhuisde het klooster in 1647 naar Oosterhout, waar het nog steeds gevestigd is.

In het kloosterarchief zijn drie belangrijke registers bewaard gebleven, die hier uitgegeven worden:

  • Het necrologium: gabaseerd op een origineel aangelegd in 1761 met namenmateriaal van de stichting tot ca. 1960
  • Het obituarium van de proost met de misverplichtingen. Aangelegd in 1770/
  • Register met cynzen speciaal gegeven voor jaargetijden, het zg. ‘zielgelt’. Aangelegd eind 15e eeuw/

Verder in de bijlagen lijsten van proosten en priorinnen. Tenslotte een bijlage over de verschillende soorten van kloosterzusters.

Reacties zijn gesloten.