Privacyverklaring

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom” opgericht in 1948 onder de zinspreuk “Ex arbore fructus”

Privacyverklaring website

Dit is de Privacyverklaring van Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom” (verder: De Oranjeboom), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40280994, inzake de website www.deoranjeboom.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door De Oranjeboom.

De Oranjeboom respecteert de privacy van alle bezoekers van de website. Het bestuur draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u De Oranjeboom benadert als (potentieel) lid of auteur, sponsor, overige relatie, geïnteresseerde, etc. dan kan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens te delen. Deze gegevens worden in onze administratie opgeslagen en worden gebruikt voor het beantwoorden van verzoeken om lid, auteur, sponsor of overige relatie te worden, informatie te verkrijgen, en voor de afwikkeling van opdrachten en mailingen van De Oranjeboom.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door De Oranjeboom. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen via secretariaat@deoranjeboom.nl. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u dat eveneens via secretariaat@deoranjeboom.nl laten weten.

Bewaartermijn

De Oranjeboom bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op de website www.deoranjeboom.nl staat een cookie-verklaring onderaan de pagina’s. De vereniging maakt gebruik Jetpack. Jetpacks verzamelt geen gegevens om advertenties te kunnen plaatsen. De gegevens worden voor statistische doeleinden verzameld.

Beveiliging

De Oranjeboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met De Oranjeboom opnemen via secretariaat@deoranjeboom.nl.

Bestuur De Oranjeboom

3 juli 2018

Reacties zijn gesloten.