Jaarboek 71 (2018) 7-47

Boissevain, G. De Seeligkazerne in Breda, ruim 350 jaar van open veld tot militaire kazerne en opleidingscentrum Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 7-47 Vanaf 1634 beschikt de Nederlandse overheid over het terrein Gasthuisvelden ten westen van de stad Breda. Eigenaar is formeel de stad Breda. In 1642 komt het eerste…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 212-226

Koopmanschap, H. Een pottenbakkersbedrijf aan de Oosterhoutse Heuvel (1649-1870). De mogelijkheden van gecombineerd archeologisch en historisch onderzoek Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 212-226 Beschrijft het pottenbakkersbedrijf te Oosterhout dat was gevestigd op plaats van de huidige panden Heuvel 5 en 7. De pottenbakkerijen waren een voorname nijverheid in Oosterhout. In…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 190-211

Kappelhof, A.C.M. Philips van der Lek een avontuurlijk edelman (ca. 1370 – 1428) Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 190-211 Beschrijft het leven en de loopbaan van Philips van der Lek (1470-1428), de onwettige zoon van graaf Jan II van Polanen. Deze laatste was heer van Breda en heeft een grafmonument…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 174-189

Herben, M.H.A.J. en Peele, A.T.B. Omstreden predikanten van de Zwaluwen, Made en Raamsdonk tijdens de reformatie Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 174-189 In 1573 werd de Classis Dordrecht opgericht. Hieronder vielen ook de kerken van Zwaluwen, Made en Raamsdonkveer. De eerste predikanten van deze gemeentes zijn nog half katholiek. Bij de…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 160-173

Kool, D. de De verloren strijd van Mars. De beeldhouwkunst van Jan Claudius de Cock en Jan Baptist Xavery in Breda Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 160-173 Beschrijft de banden van de beeldhouwers Jan Claudius de Cock (1667-1735) en Jan Baptist Xavery (1697-1742) met Breda. Beiden werkten aan beeldhouwwerk voor…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 140-159

Eyk, H. van Kunstenaar Jaak van Wijck (1870-1946): zijn Bredase connecties Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 140-159 Beschrijft het leven en de loopbaan van de uit Ginneken bij Breda afkomstige kunstenaar Jaak van Wijck (1870-1946). Hij volgt eerst een opleiding te Breda aan het Stadstekeninstituut en in 1892 begint hij…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 118-139

Stallen, P. Trip van Zoudtlandtkazerne, van huzaren tot studenten in uniform Jaarboek de Oranjeboom (70) 2017 118-139 Vanaf 1906 probeert het gemeentebestuur van Breda de kazerne voor een cavalerieregiment binnen te halen. Dit in concurrentie met de steden Den Bosch en vooral Tilburg. Uiteindelijk krijgen Breda en Tilburg in 1913…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 102-117

Maassen, H.A.J. Hein Kuijlaars (1868-1933): een veelzijdige katholieke Bredase onderwijzer Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 102-117 Beschrijft het leven en de loopbaan van de katholieke onderwijzer Hein Kuijlaars (1868-1933). Hij volgde eerst de Rijkskweekschool in Den Bosch. Daarna werd hij onderwijzer aan verschillende gemeentelijke lagere (basis) scholen in Breda. Hij…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 76-101

Steenoven, P. van de Charles Stulemeijer(1880-1968), een katholiek grootindustrieel met corporatistische trekken Jaarboek de Oranjeboom 70 (2017) 76-101 Charles Stulemeijer (1880-1968) was een katholieke ondernemer uit Breda. Geboren in Rotterdam, maar bouwde met zijn oudere broers Jacques Marie en Frans aan een grote bouwonderneming in Breda. Dit werd later IGB:…

Verder lezen…

Jaarboek 70 (2017) 46-75

Gooskens, F.A. Sociëteit de Katholieke Kring te Breda (1873-1904). Katholieke ideologie, politieke macht en gezelligheid Jaarboek 70 (2017) 46-75 Veel katholieke ondernemers en de parochiegeestelijken werden lid van de vereniging ‘De Katholieke Kring’. Deze sociëteit probeerde katholieke burgers weerbaar te maken in het debat met liberalen en socialisten. De vereniging…

Verder lezen…