Jaarboek 73 (2020) 256-265

Herben, M.H.A.J. en Peele, A.T.B. Het eerste orgel van de protestantse kerk te Hooge Zwaluwe Jaarboek 73 (2020) 256-265 Beschrijft de aanschaf en ingebruikname van het eerste orgel in de kerk van Hooge Zwaluwe. Deze kerk had een centraalvorm en was speciaal gebouwd voor de protestante eredienst. De bouwer van…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 234-255

Kievith, H. de Archeologisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het Latijnse School complex 1535 – 1815 Jaarboek 73 (2020) 234-255 In 1994 en 1995 werd het terrein onder het huidige winkelcentrum de Barones archeologisch onderzocht. Ondanks veel verstoringen door een latere Nonnenschool (de Nieuwstraat) kwamen er toch nog veel…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 216-233

Peele, A.T.B. en Herben, M.H.A.J. Onderwijs en de benoeming van schoolmeesters in de heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe Jaarboek 73 (2020) 216-233 Artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt beschreven hoe het gereformeerd lager onderwijs in de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe functioneerde: hoe was de leerstof…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 196-215

Eynde, G. van den en Hommel, T. De middeleeuwse Gevangenpoort in Breda. Een economisch en stedenbouwkundig project Jaarboek 73 (2020) 196-215 Tussen 1375 en 1400 kreeg Breda een grote muurtoren aan de zuidkant van de stad bij de Oude Vest. Na korte tijd kreeg de toren een stadspoort, waarschijnlijk in…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 176-195

Koopmanschap, H. Spitten door de kasteelgracht onder de toren. Speuren naar de materiële cultuur van de Oosterhoutse burcht Jaarboek 73 (2020) 176-195 Gaat in op opgravingen rondom de Slotbosse Toren in Oosterhout, dat in de middeleeuwen onderdak bood aan Willem van Duvenvoorde. Daarna woonden er zijn opvolgers (bastaard kinderen). Gaat…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 162-175

Oomen, T. CV De Juinen, ruim zestig jaar carnaval anders Jaarboek 73 (2020) 162-175 In 1958 richten Bredanaars opgeleid op het Onze Lieve Vrouwelyceum Carnavalsvereniging CV De Juinen op. De naam komt van het nummer Les Oignons van Sidney Bechet. De oprichters hebben voor een deel een kunstopleiding. Dit komt…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 144-161

Gooskens, F.A. Stadje van plezier of retraitehuis. De afschaffing van het openbaar carnaval in Breda (1917-1939) Jaarboek 73 (2020) 144-161 Vanaf eind 1917, na de afschaffing van openbaar carnaval in Den Bosch, zijn er pogingen om het carnaval op straat in Breda af te schaffen. Plebaan Schrauwen van de kathedrale…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 124-143

Stallen, P. ‘ Het artistieke individu in staat stellen zich naar eigen aard en aanleg vrij te ontwikkelen’. 280 jaar opleiding beeldende kunsten in Breda Jaarboek 73 (2020) 124-143 In 1799 komt in Breda de eerste tekenschool, die in 1809 weer sloot. In 1825 komt er het Stads Teeken Instituut…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 112-123

Kappelhof, A.C.M. Het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. Herinneringen van een oud-leerling (1961-1967) Jaarboek 73 (2020) 112-123 Historicus Ton Kappelhof kijkt terug op zijn middelbare schoolperiode op het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) te Breda. Kijkt naar invloed van het lyceum op zijn keuze om geschiedenis te gaan studeren. Vooral docent…

Verder lezen…

Jaarboek 73 (2020) 98-111

Godrie-van Gils, G. Van woonwagenklas naar woonwagenschool in West-Brabant. De geschiedenis van het onderwijs aan woonwagenkinderen in de periode 1950-1990 Jaarboek 73 (2020) 98-111 Behandelt het onderwijs aan kinderen in woonwagenkampen in West-Brabant vanaf de leerplichtwet uit 1901. In West-Brabant spelen de Franciscanessen van Oudenbosch een belangrijke rol. Op de…

Verder lezen…