Jaarboek 74 (2021) 88-107

Bont, R. de en I. Jansen

A well-read woman is a dangerous creature: feminisme en de leeszaalbeweging in Breda

Het artikel beschrijft eerst de opkomst van leesgezelschappen in Breda als voorlopers van de openbare bibliotheken. Het eerste leesgezelschap is van 1775. Vanaf 1843 heeft Breda een Nutsbibliotheek en in 1920 komt er de eerste openbare bibliotheek. Daarna is er aandacht voor vrouwelijke schrijvers en beweging voor vrouwenkiesrecht. De Bredase Wibbina Roelofs is zowel betrokken bij de oprichting van de openbare bibliotheek als bij de beweging voor vrouwenkiesrecht. Verder hebben de auteurs geen verband gevonden tussen feminisme en bibliotheken in Breda.

Reacties zijn gesloten.