Jaarboek 74 (2021) 108-129

Lieshout, M. van

‘Ach, Aisma, heb mij lief’. De Bredase jaren van Lucien von Römer (1873-1965)

Beschrijft het leven van de arts en neuroloog Lucien von Römer. De auteur gaat vooral in op de vriendschap van Von Römer en de twee jaar oudere kadet van de KMA Hartman van Aitsma in de jaren 1892-1893. Von Römer is dan leerling van het Bredase Stedelijk Gymnasium. Een voorname bron zijn de bewaard gebleven gedichten van de gymnasiast. Later zal hij proberen te promoveren op het onderwerp homosexualiteit in Nederland, maar de dissertatie wordt in Amsterdam afgewezen.

Reacties zijn gesloten.