Jaarboek 75 (2022) 6-25

Steenoven, P. van de

Van katholiek naar liberaal, het gemeentebestuur van Breda 1946-2020

Gaat in besluitvormingsprocessen in de Bredase politiek tussen ambtenaren, gemeenteraad, burgemeester en burgerij. In de gemeenteraad heeft vanaf 1970 de KVP of het CDA geen absolute meerderheid meer. In de jaren tot 1966 ligt de nadruk op de bouw van woningen en de bijhorende infrastructuur. In de jaren zeventig is er veel debat over de keuze tussen geld voor culturele voorzieningen en de ondersteuning van burgers met een laag inkomen. De auteur was zelf een aantal jaren lid van de gemeenteraad van Breda.

Reacties zijn gesloten.