Jaarboek 76 (2023) 22-51

Sanders. B.

Twee eeuwen Nutsonderwijs in Breda

In 1816 probeerde de afdeling Breda van het Nut al een eigen departementale school op te richten. Door gebrek aan leerlingen stopte dit initiatief al na vijf jaar. In 1844 komt de school er wel, hoewel de eerste paar jaar zonder toestemming van het stadsbestuur, vooral door tegenwerking uit katholieke hoek. In 1889 komt er een bewaarschool bij (kleuterschool) aan het Kasteelplein. De scholen richten zich op neutraal en goed onderwijs voor de gegoede middenklasse. Tussen 1934 en 1938 verhuizen de lagere school en de kleuterschool naar Boeimeer, net buiten de singels. Het Nutsonderwijs beschikt in 2023 in Breda over vijf basisscholen verdeeld over zeven locaties.

Reacties zijn gesloten.