Jaarboek 76 (2023) 174-195

Rijkers, M.

Eendracht maakt macht. De oprichting van de Stadsschouwburg Concordia en het begin van de verzuiling (1879-1881)

In 1879 wordt een vereniging opgericht te Breda om tot een schouwburg te komen. Deze Schouwburg met de naam Concordia wordt juli 1881 geopend. De auteur gaat in op de samenstelling van de groep mensen (protestante en katholieke notabelen) die actief zijn bij de oprichting en de financiering. Zij doet dit tegen de achtergrond van de opkomende verzuiling. De ultramontane katholieken verenigen zich in Breda rond deze tijd in de sociëteit De Katholieke Kring.

Reacties zijn gesloten.