Jaarboek 76 (2023) 120-147

Kappelhof, T.

Het Mastbos. Van wildpark tot recreatiebos

Artikel beschrijft de exploitatie en de functies van het Mastbos, gelegen ten zuiden van de stad Breda. Graaf Hendrik II begon in 1514 met de aanleg van een bos als wildpark. In 1568 stelt prins Maurits een houtvester en plantagemeester voor het beheer van de bossen. Maurits laat ook nog eens een bos aanleggen in een rechthoek omgeven door een aarden wal en sloten. In de Franse tijd wordt het Mastbos bij de Nationale Domeinen gevoegd. In 1816 krijgt de jongere broer van koning Willem II, Frederik, het rentambt Mastbos. Na het overlijden van prins Frederik keert het domein weer terug naar de staat. Na 1895 verschuift de nadruk bij de exploitatie van het bos van houtkap naar tourisme.

Reacties zijn gesloten.