Colloquium Karel Leenders 70 jaar

Programma
Historische geografie – geschiedenis – cartografie – archeologie van West-Brabant
Breda, 10 juni 2016

13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Welkom door de voorzitter van De Oranjeboom
14.05 Opening door drs. Jeroen Grosfeld, dagvoorzitter
14.10 Historische geografie: Uitdijende werelden in een regionale context; Karel Leenders’ werk nader beschouwd door em. prof. dr. Jelle Vervloet
14.35 Geschiedenis: Vijftig jaar geschiedschrijving van West-Brabant door dr. Ton Kappelhof
15.00 Pauze
15.30 Cartografie: Het landschap verkend; kaarten en landschappen in West- Brabant (16e–19e eeuw) door prof. dr. Hans Renes.
15.55 Archeologie: Doornikse kalksteen en de stedelijke ontwikkeling van Breda rond 1300 door drs. Guido van den Eynde
16.20 Het landschap als historische bron door dr. Karel Leenders

Borrel

Reacties zijn gesloten.