Colloquium Karel Leenders 70 jaar

Programma
Historische geografie – geschiedenis – cartografie – archeologie van West-Brabant
Breda, 10 juni 2016

13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Welkom door de voorzitter van De Oranjeboom
14.05 Opening door drs. Jeroen Grosfeld, dagvoorzitter
14.10 Historische geografie: Uitdijende werelden in een regionale context; Karel Leenders’ werk nader beschouwd door em. prof. dr. Jelle Vervloet
14.35 Geschiedenis: Vijftig jaar geschiedschrijving van West-Brabant door dr. Ton Kappelhof
15.00 Pauze
15.30 Cartografie: Het landschap verkend; kaarten en landschappen in West- Brabant (16e–19e eeuw) door prof. dr. Hans Renes.
15.55 Archeologie: Doornikse kalksteen en de stedelijke ontwikkeling van Breda rond 1300 door drs. Guido van den Eynde
16.20 Het landschap als historische bron door dr. Karel Leenders

Borrel

Reageren is niet mogelijk