De voorjaarsexcursie gaat op zaterdag 25 april 2015 naar de Duitse stad Aken (Aachen)

150319-1Het voorjaar breekt aan in terrassenparadijs Aken. Het historische centrum verandert in een groot openluchtcafé met uitzicht op een van de mooiste kerken van Europa, de Dom van Aken. Miraculeus genoeg is een groot deel van dit centrum gespaard gebleven voor de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

De Romeinen ontdekten Aken als kuuroord en bouwden tientallen badhuizen, waar gewonde soldaten konden herstellen met hulp van het warm zwavelhoudende Eifelwater.

Dit was voor Karel de Grote ook een reden Aken tot hoofdstad van zijn rijk te bevorderen. Hij werd op de Eerste Kerstdag van 800 in Rome door de paus tot keizer gekroond en verbleef vooral in Aken. Hij wordt gezien als de man die Europa weer verenigde na een periode van onrustige volksverhuizingen.

Aken reikt ook eens per jaar de Karelsprijs uit aan mensen die veel hebben gedaan voor de eenheid van Europa, zoals aan koningin Beatrix en dit jaar Martin Schulz.150319-2

De Akense paltskapel stamt uit de achtste eeuw en is een schitterend voorbeeld van centraalbouw. In 805 werd de kapel gewijd tot keizerlijke kerk. Bijna zes eeuwen lang, van 936 tot 1531, zouden in de paltskapel de keizers van het Heilige Roomse Rijk worden gekroond. Hier is ook Karel de Grote begraven. Deze achthoekige kerk is van binnen rijkelijk bekleed met mozaïeken en marmer en bevat belangrijke relikwieën. De Dom staat sinds 1978 als eerste Duitse monument op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

De Akense paltskapel stamt uit de achtste eeuw en is een schitterend voorbeeld van centraalbouw. In 805 werd de kapel gewijd tot keizerlijke kerk. Bijna zes eeuwen lang, van 936 tot 1531, zouden in de paltskapel de keizers van het Heilige Roomse Rijk worden gekroond. Hier is ook Karel de Grote begraven. Deze achthoekige kerk is van binnen rijkelijk bekleed met mozaïeken en marmer en bevat belangrijke relikwieën. De Dom staat sinds 1978 als eerste Duitse monument op de Werelderfgoedlijst van Unesco.150319-3

Het gotisch raadhuis op de Markt is in het midden van de veertiende eeuw gebouwd op de fundamenten van de voormalige palts van Karel. De voorgevel is rijk versierd met onder andere beelden van Duitse koningen. Hier werd in 1748 de Vrede van Aken gesloten.

De bus vertrekt om 08.00u vanaf het Schoolakkerplein in Breda en we zullen om 10.15/10.30u in Aken arriveren. Daar worden we in café ‘van den Daele’ ontvangen met koffie en Aachener Printen (lokale lekkernij, een kruidkoek die sterk aan taaitaai doet denken).150319-4

Hierna maken we een rondleiding vanaf 11.30u door de historische binnenstad, verzorgd door twee Nederlands sprekende gidsen. Deze rondleiding duurt tot 13.00u, want dan gaan we lunchen, wederom in café ‘van den Daele’. Daarna begint het middagprogramma.

Om 14.30u een rondleiding in de Dom, die in het Nederlands gehouden wordt. Hierna bent u vrij tot 16.45u en kunt nog andere dingen bezoeken, winkelen of op de terrasjes napraten. Daarna vertrekken we weer naar Breda en hopen daar om 19.00u op het Schoolakkerplein aan te komen. We maken gebruik van een bus van de firma KMT tours uit Rijen.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden via het e-mailadres jeijkemans@planet.nl. Dat kan per omgaande gebeuren, maar uiterlijk voor 10 april 2015. Het deelnamegeld bedraagt 47.50 euro per persoon, inclusief het vervoer, de entrees, gidsen, koffie met printen en lunch. Graag overmaking van het verschuldigde bedrag op NL83 INGB 000 112 81 88 t.n.v. Geschied- en Oudhk Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.

Tot slot nog een paar algemene opmerkingen:

  1. Wanneer U een vegetariër bent, moet U dat wel aan ons meedelen. Misschien hebben we een oplossing.
  2. Mocht U moeilijk kunnen lopen, Aken heeft een klein eeuwenoud, autovrij, compact en gemakkelijk beloopbaar centrum.
  3. Tenslotte moeten we U erop attenderen dat – mocht U op het laatst onverhoopt niet mee kunnen en wij de kosten al gemaakt hebben – wij dan niet het volledige deelnamegeld kunnen teruggeven.

Wij verzoeken U op tijd op het Schoolakkerplein aanwezig te zijn bij halte van de stadsdienst. Mochten er nog vragen zijn dan kunt U de excursiecommissie bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Namens de commissie Jan Eijkemans (0162–422730) en Rogier Moulen Janssen

Reacties zijn gesloten.