Februari 2016

Nieuwsbrief De Oranjeboom

Februari 2016

Aan de leden

Eind maart ontvangt u de factuur voor de contributie over 2016. Het jaarboek verschijnt eind april of in de loop van mei.


Promotie Frans Gooskens

Frans Gooskens schreef de afgelopen jaren in het Jaarboek van De Oranjeboom verschillende artikelen over Anselmus Fabri, geboren als Anselm Smit aan de Haagdijk in Breda en opgeklommen tot een hoge functie bij de Curie in Rome. Op 30 maart verdedigt Gooskens de dissertatie die hij over deze vijftiende-eeuwse Bredanaar schreef. Dat gebeurt om 16.00 uur in de aula van de universiteit in Tilburg. Meer informatie.


Lezingen in Breda en omgeving

• 14 maart 2016
Erik Peeters en Joeske Nollen

Archeologie: oa. recente vondsten in Bavel

Plaats: Tussenpauz in Bavel.
Aanvang: 20.00 uur
Organisatie: Heemkundekring Paulus van Daesdonck.
Van niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage verwacht.

• 17 maart 2016
Rosita Steenbeek

Grote Kerk lezing

Plaats: Grote Kerk te Breda
Aanvang 20.00 uur
Organisatie: Culturele Commissie van de Grote Kerk.
Toegangsprijs: € 7,50 (inclusief consumptie). Vrienden van de Grote Kerk: € 6,50. www.grotekerkbreda.nl

• 21 maart 2016
Joke Veldman

De betekenis van de Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch

Plaats: Nieuwe Veste, Breda
Aanvang: 13.30 uur)
Organisatie: Bibliotheek Breda.
Toegangsprijs: € 8,50
Leden bibliotheek en leerlingen Nieuwe Veste: € 7,00

• 11 april 2016
Bas Aarts:

Ansfried, Thorn en West-Brabant (700 jaar parochies)

Plaats: zaal van de paters te Meerseldreef
Aanvang 20.00 uur
Organisatie: Heemkundekring Paulus van Daesdonck
Van niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage verwacht.


Nieuws van Paulus van Daesdonck

Mastbos 500 – van jachtgebied naar recreatiepark

In 2015 was het vijfhonderd jaar geleden dat op initiatief van Hendrik III van Nassau het Mastbos werd gezaaid. Uitgebreid is daar in 2015 aandacht aan besteed.

Ook Paulus van Daesdonck besteedt aandacht aan dit jubileum in het heem van de kring. Het is een tentoonstelling van meer dan tweehonderd foto’s over de natuur, de vele markante gebouwen, gebeurtenissen en mensen in het jarige bos. Ook realia zijn er te zien. De tentoonstelling is nog tot 6 maart te zien op de woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en op zondag 6 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Van torens af geregeld – zevenhonderd jaar religieus (be)leven

In 2016 wordt herdacht dat precies zevenhonderd jaar geleden de basis gelegd voor de kerken in Ginneken, Bavel, Ulvenhout, Galder en Strijbeek. Op Paulus’ 41e verjaardag, 3 april 2016, wordt een tentoonstelling geopend met documenten, overzichten, jaartallen, schema’s, ruim honderd foto’s en interessante realia.


Studiemiddag ‘Deponeren kun je leren’

Ronald Louer en Godfried Scheijvens van het Provinciaal Depot Bodemvondsten leggen uit hoe heemkundekringen en archeologische werkgroepen die archeologisch onderzoek hebben verricht met een tijdelijke vergunning van het Rijk vondstcomplexen moeten deponeren. In de workshop wordt toegelicht hoe primaire en secundaire onderzoeksdocumentatie en vondsten bij het depot moeten worden aangeleverd. De middag wordt afgesloten met een rondleiding door het depot. Meer informatie


Werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden

De werkgroep organiseert jaarlijks in de lente, voor mensen die zich interesseren in de geschiedenis van de premonstratenzerorde in de Lage Landen, een studiedag. Telkens wordt een ander aspect behandeld van dit rijke en veelzijdige verleden.
De volgende contactdag gaat door op zaterdag 9 april 2016 in Ninove, met als titel:

De premonstratenzer Abdijkerk van Ninove. Barokke pracht in luister hersteld

Download de flyer

Download het inschrijvingsformulier

Meer info:

h.janssens@abdijaverbode.be


U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’.

Secretariaat

mr. M.P.L. Adriaansen
Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

Financiën en ledenadministratie

C. van Strijen, Keizerstraat 49, 4811HL Breda, tel. 076–5602186
IBAN: NL83INGB0001128188 BIC code: INGBNL2A op naam van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.

 

Reacties zijn gesloten.