Inhoudsopgave Jaarboek 2015

Lukas Ruijs, Een straat met oude gebouwen een nieuw leven inblazen. Ofwel hoe de architect een chirurg werd.

John Veerman, Zestiende-eeuwse gedeelten van drie hofhuizen aan de Nieuwstraat te Breda.

Hans de Jong, De zusters franciscanessen van Mariadal uit het klooster in de Nieuwstraat.

Reinoud Pince van der Aa, Kleurgebruik op de gevels van Waelwijk, Bruheze en Assendelft.

Mark Buijs, Deftig en devoot. Statige huizen voor notabelen en religieuzen aan de Nieuwstraat in Breda.

Peter van de Steenoven, Van verzuild katholiek naar individualistisch en seculier. De ontkerkelijking en ontzuiling in Breda vanaf 1950

Veronique Eggermont, De stomme sodomitische sonde. Het bijzondere proces van de Italiaanse kunstenaar Charles de Lasco in het zeventiende-eeuwse Breda

Kees Oomen, Een voorbeeld van de katholieke emancipatie in het begin van de negentiende eeuw. De bestuurscarrière van mr. Hendrik Oomen en zijn stem tegen de grondwet van 1814.

Frans Gooskens, Otto van der Meij over de Bredase regenten in de zeventiende eeuw en het historisch onderzoek naar de elite van Breda.

Erik Peters, Joeske Nollen, Lina de Jonge, Sporen van het klooster van Iohanna van Polanen en de inhoud van een afvalkuil. Archeologisch onderzoek in het Begijnhof van Breda

Erik Peters, Joeske Nollen, Lina de Jonge, Archeologisch onderzoek in en rondom Breda in het jaar 2014 en het historisch onderzoek naar de elite van Breda.

Reacties zijn gesloten.