Jaarboek 68 (2015) 34-61

Jong, H. de

De zusters franciscanessen van Mariadal uit het klooster in de Nieuwstraat

Jaarboek 68 (2015) 34-61

Gaat in op de achtergronden van de congregatie Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Roosendaal. Deze congregatie startte in het jaar 1832 te Roosendaal met vijf zusters uit Etten. De pastoor W. Oomen van de Barbaraparochie haalde de zusters in 1843 naar Breda om onderwijs aan meisjes te verzorgen. De zusters gingen in en rond het klooster allerlei vormen van onderwijs aanbieden voor meisjes en vrouwen. Het klooster groeide in omvang door de aankoop van grote hofhuizen aan de Nieuwstraat. In de jaren 60 werd de leiding van de scholen overgedragen aan leken. Op 5 november 1991 verhuisden de laatste zusters van Breda naar Roosendaal en kwam het gebouw ter beschikking voor studentenhuisvesting.
PDF

Reacties zijn gesloten.