Jaarboek 68 (2015) 92-117

Steenoven, P. van de

Van verzuild katholiek naar individualistisch en seculier. De ontkerkelijking en ontzuiling in Breda vanaf 1950

Jaarboek 68 (2015) 92-117

Vanaf het begin van de jaren 60 was er sprake van een snelle ontkerkelijking en ontzuiling in het voornamelijk katholieke Breda. Stijgende welvaart, pluriforme informatievoorziening, betere scholing en meer mobiliteit leidden tot een mentaliteitsverandering. Tussen 1965 en 1998 werden dertien kerken in Breda buiten werking gesteld. Ook dagblad de Stem ging mee in deze ontwikkeling en maak te zich los van de kerk. De Bredase bisschoppen bewogen pragmatisch mee door zelf ook voor meer openheid te pleiten. Zij werkten mee aan de ontvlechting van de kerk en vele aan haar verbonden instellingen en organisaties.
PDF

Reacties zijn gesloten.