Jaarboek 69 (2016) 120-145

Sprangers, H.

Breda als vluchtelingenstad tijdens de  Eerste Wereldoorlog

Jaarboek 69 (2016) 120-145

Beschrijft de samenwerking tussen gemeentebesturen en lokale organisaties om Belgische vluchtelingen op te vangen. Zo was er het Belgisch vluchtelingencomité, de Vincentiusvereniging, Leger des Heils, Sint Fidelis en het lokale Rode Kruis. Gaat in op de huisvesting, werkverdeling, de rantsoenering van voedsel en de Centrale Keuken.

PDF

Reacties zijn gesloten.