Jaarboek 71 (2018) 144-177

Gooskens, F.A.

Militaire tehuizen in Breda. Huiskamers voor dienstplichtige militairen (1863-1991)

Jaarboek de Oranjeboom 71 (2018) 144-177

Vanaf 1863 heeft Breda, in navolging van Bergen op Zoom, een katholieke militair tehuis. Breda heeft dan zo’n 600 katholieke militairen in het garnizoen. Het tehuis is gekoppeld aan de Antoniusparochie in het centrum. In 1880 verhuis het tehuis naar het Zwaanstraatje tegen het park Valkenberg en blijft daar tot 1966. Het KMT past in de verzuiling en een groep ultramontaanse katholieken, verenigd in de sociëteit De Katholieke Kring, heeft veel invloed. In 1878 krijgt Breda ook een Protestant Militaire Thehuis. Het PMT is tot 1930 gevestigd aan de Boschstraat en daarna tot 1973 aan de Keizerstraat in Breda.

Reacties zijn gesloten.