Jaarboek 72 (2019) 146-165

Steenoven, P. van de

Naoorlogse stedelijke expansie van Breda: wie namen de beslissingen?

Jaarboek 72 (2019) 146-165

Beschrijft de invloed van de burgemeesters Prinsen en Kortmann op de uitbreidingsplannen van de gemeente Breda. Tot begin jaren 60 had de burgemeester, als portefeuillehouder stadsontwikkeling veel invloed. Zij schakelden Verhagen, Kuiper en Granpré Molière in als externe adviseurs. De wijken Heuvel en Brabantpark bezitten daardoor meer ruimtelijke kwaliteit. Directeur Openbare Werken, J. Gooden, had veel invloed. Bij de woonwijk Hoge Vucht lag de nadruk op systeembouw en bereikbaarheid. De wijk de Haagse Beemden, gebouwd na 1977, was weer kleinschaliger en met meer aandacht voor het landschap. De auteur beschrijft de invloed (of gebrek aan) van gemeenteraad, bewoners, burgemeesters, ambtenaren en adviseurs.

Reacties zijn gesloten.