Jaarboek 73 (2020) 176-195

Koopmanschap, H.

Spitten door de kasteelgracht onder de toren. Speuren naar de materiële cultuur van de Oosterhoutse burcht

Jaarboek 73 (2020) 176-195

Gaat in op opgravingen rondom de Slotbosse Toren in Oosterhout, dat in de middeleeuwen onderdak bood aan Willem van Duvenvoorde. Daarna woonden er zijn opvolgers (bastaard kinderen). Gaat in op de teruggevonden muurresten en, maar vooral op het gevonden aardewerk en wat dit zegt over de bewoners van het kasteel.

Reacties zijn gesloten.