Jaarboek 73 (2020) 216-233

Peele, A.T.B. en Herben, M.H.A.J.

Onderwijs en de benoeming van schoolmeesters in de heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe

Jaarboek 73 (2020) 216-233

Artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt beschreven hoe het gereformeerd lager onderwijs in de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe functioneerde: hoe was de leerstof en wat deed het dorpsbestuur? In het tweede deel wordt de benoeming van leraren beschreven in de zogenaamde Pruisische periode. Op basis van archief dossiers bewaard in Berlijn wordt de benoeming van drie leraren beschreven. Er is aandacht voor het schoonschrijven, belangrijk voor de aanstelling.

Reacties zijn gesloten.