Jaarboek 73 (2020) 98-111

Godrie-van Gils, G.

Van woonwagenklas naar woonwagenschool in West-Brabant. De geschiedenis van het onderwijs aan woonwagenkinderen in de periode 1950-1990

Jaarboek 73 (2020) 98-111

Behandelt het onderwijs aan kinderen in woonwagenkampen in West-Brabant vanaf de leerplichtwet uit 1901. In West-Brabant spelen de Franciscanessen van Oudenbosch een belangrijke rol. Op de woonwagencentra in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal kwamen zelfstandige scholen in de jaren vijftig van de 20e eeuw. In de jaren ’80 worden de grote woonwagencentra dedecentraliseerd en gaan de kinderen naar gewone scholen in de buurt.

In de gedrukte versie ontbreekt een deel van de voetnoten. Daarom nu al een complete versie met alle voetnoten in PDF

Reacties zijn gesloten.