Jaarboek 75 (2022) 58-77

Kappelhof, T.

Bredase historici. Van pastoor Juten tot onderwijzer Anne Hallema (1900-1970)

Zet alle historico op een rij die in Breda of de Baronie van Breda hebben gewoond en die tussen 1900 en 1970 historische studies hebben gepubliceerd. De schrijver beperkt zich tot historici die inmiddels zijn overleden. Heeft een bijlage met alle historici. Gaat meer in detail in op Jan de lepper, rector van klein semoinarie Ypelaar. Tweede historicus die meer aandacht krijgt: Piet Boeren uit Etten. Hij was een aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte: Vlaanderen en Nederland samen één land. Boeren was gespecialiseerd in de middeleeuwen en heeft veel gepubliceerd over Breda in die periode, met name over de vroege heren van Breda.

Reacties zijn gesloten.