Jaarboek 75 (2022) 98-113

Jong, H. de

Bisschop Ernst: tussen bisschopskerk en Heilig Hart

Bisschop Huub Ernst werd in 1917 te Breda geboren en overleed ook in dezelfde stad in 2017, net geen 100. Tussen 1967 en 1994 was hij bisschop van Breda. Artikel gaat in op zijn betekenis voor de stad Breda en de weerstanden tegen zijn beleid. Vergelijkt de sluiting van de kathedraal in 1968 (weinig weerstand) met de sluiting van de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in 1986 (veel weerstand).

Reacties zijn gesloten.