12 mei 2023: 50 jaar jazzfestival in Breda 1971-2020 / Deel 2

Langs deze weg nodigen de besturen van erfgoedvereniging De Oranjeboom en erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau u van harte uit tot het bijwonen van de lezing over 50 jaar jazzfestival in Breda

Vorig jaar heeft Jack van Elewout deel 1 van de geschiedenis van het Breda Jazz Festival doorgenomen. Op vrijdag 12 mei zal hij vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis Ontmoetingscentrum De Vlieren (Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC Breda) aan de hand van foto- , film- en geluidsfragmenten verder vertellen over een halve eeuw jazzfestival in Breda: het amusement van bijna twee generaties.

In 1970 nam een groepje jonge jazzmuzikanten vanuit de Roaring Twenties Jazz Club in Breda (RTCB) het initiatief tot het houden van een meerdaags jazz-muziekevenement. De keuze viel op het weekend van Hemelvaart, omdat dan nog geen bijzondere activiteiten in de stad werden georganiseerd.

De concerten werden gehouden door de huisorkesten van de RTCB aangevuld met bevriende orkesten uit Nederland, België en Duitsland. Verreweg de meeste concerten vonden plaats in het in 1969 geopende congres- en concertcentrum Het Turfschip aan het Chasséveld. Daarnaast nam ook café De Graanbeurs een prominente plaats in het programma in.

Het allereerste festival ging op donderdag 20 mei 1971 van start op het Chasséveld. Overdag traden enkele orkesten op in open SKOL-vrachtwagens op de Havermarkt of gewoon in een hoekje van het terras op de Grote Markt.

In 2020 maakte Breda zich op voor de gouden jubileumeditie, maar door de corona-pandemie werd dit jubileum zelfs tweemaal uitgesteld. Uiteindelijk werd van 26 t/m 29 mei 2022 dan toch het vijftigste festival gehouden. En dit jaar zal het 51ste festival plaatsvinden van 18 t/m 21 mei. Veel elementen van toen vormen nog steeds een wezenlijk onderdeel van het huidige programma, maar het zwaartepunt ligt nu al ruim 25 jaar op alle festiviteiten in de buitenlucht.

Jack van Elewout is jazzliefhebber en muzikant. Hij heeft alle festivals meegemaakt in diverse geledingen en is als middelbare scholier begonnen met het verzamelen en bewaren van publicaties aangaande het muziekevenement. De verzameling is vanaf 1976 uitgebreid met de jaarlijkse live-registraties op LP en vanaf 1985 op CD.

Graag vooraf aanmelden via:

secretariaat@deoranjeboom.nl of engelbrechtvannassau@gmail.com

De entree is gratis voor leden van De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau. Niet-leden betalen vooraf  €5,00 op:

Geschied- en Oudheidkundige Kring “De Oranjeboom”

IBAN: NL83 INGB 0001 1281 88

onder vermelding van: lezing jazzfestival

Reacties zijn gesloten.