Nassaustadlezing: Nassaustad Breda in de Tachtigjarige Oorlog

Op 2 oktober 2018 volgde de tweede lezing in samenwerking met Nassaustadlezing. Ditmaal in de Waalse Kerk. Het onderwerp betrof ‘Nassaustad Breda in de Tachtigjarige Oorlog.’ De lezing werd verzorgd door historicus Arnout van Cruyningen, auteur van recent verschenen boeken over de Nederlandse Opstand.

De nadruk van de lezing lag op de rol van leden van het Huis Oranje-Nassau, voor wie Breda als hun familiebezit en bakermat in de Nederlanden grote betekenis had. Verscheidene Prinsen van Oranje zetten zich gedurende deze roerige tijd in voor de herovering en het behoud van de stad. In deze lezing komen uiteraard de prinsen Maurits en Frederik Hendrik voorbij, maar speciale aandacht gaat uit naar een minder bekende Prins van Oranje, hun broer Filips Willem. Deze oudste zoon van Willem van Oranje werd in 1568 als gijzelaar naar Spanje gevoerd en daar jarenlang vastgehouden. Pas lang na de dood van zijn vader mocht hij in 1596 terugkeren naar de Nederlanden. In de Verenigde Provinciën stuitte Filips Willem als ‘verspaanste’ rooms-katholiek echter op wantrouwen, en hij moest niet alleen met zijn broers strijd leveren voor zijn erfdeel, waartoe de heerlijkheid Breda behoorde.

Drs. Arnout J.P.H. van Cruyningen (geboren in Kloetinge, Zeeland, 1960) studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Als freelance historicus en redacteur, gespecialiseerd in dynastieke en staatkundige geschiedenis sinds 1500, publiceert Arnout van Cruyningen veelvuldig in binnen- en buitenlandse periodieken (artikelen, reportages, interviews en boekrecensies, onder meer in de Staatscourant). In 2005 schreef Van Cruyningen verscheidene lemma’s en verzorgde hij de tekstredactie van de Winkler Prins Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Van zijn hand is verder een groot aantal boeken over het Huis Oranje-Nassau en de Nederlandse geschiedenis verschenen. Van zijn eerste boek, Het Koninklijk Huis der Nederlanden (1998), verscheen in 2015 een derde, geheel herziene en geactualiseerde editie. Recente publicaties zijn Stadhouders in de Nederlanden (2017), De Tachtigjarige Oorlog (2017) en De Opstand 1568-1648 (2018).

Reacties zijn gesloten.