Jaarboek 64 (2011) 194-211

Pol, P.J.M. van der
Engelbrecht II of Hendrik III? Een speurtocht naar bewaard gebleven portretten van Engelbrecht II van Nassau en een misverstand opgelost
Jaarboek 64 (2011) 194-211

Verder lezen…