Jaarboek 44 (1991) 59-89

Leideritz, W.J.M.
De Zuid-Nederlandse Stoomtramweg-Maatschappij. Een historische terugblik op bijna 100 jaar regionaal openbaar vervoer, 1889-1985
Jaarboek 44 (1991) 59-89

Verder lezen…