2023-04-24: lezing Kunst in de openbare ruimte (De Gouden Cirkel)

Maandag 24 april 2023 vindt de lezing Kunst in de openbare ruimte plaats. Welke betekenis voor de stad en haar identiteit heeft kunst in de openbare ruimte?

De openbare ruimte in de stad is van ons allemaal. De straten, pleinen, parken en soms ook gebouwen. De manier waarop de openbare ruimte is ingericht, is bepalend voor de wijze waarop wij de stad beleven, ervan houden, er respect voor hebben of juist helemaal niets van dit al.

De openbare ruimte in onze stad kent reeds zeer oude verschijningsvormen zoals de Grote Kerk, maar ook zeer recente, zoals de leeuwen op het kruispunt Wilhelminastraat/Baronielaan.

Kunst neemt daarin een speciale plaats in. Het gemeentebestuur heeft daar de zorg voor, reserveert daar veel of juist weinig geld voor en is bepalend voor hoe erfgoed en kunst een plek krijgen, dan wel houden in onze stad.

Op 24 april 2023 verdiepen we ons met drie sprekers in de huidige stand van zaken van kunst in onze openbare ruimte. Zijn we er heel content over, heel droevig of er iets tussen in? Welke kunstwerken zijn voor u beeldbepalend, waar heeft u herinneringen aan of bent u verdrietig over?

Victor Willemse heeft hobbymatig ongeveer tien jaar besteed aan de inventarisatie van de kunstwerken in de gemeente Breda. Hij heeft daarbij vrijwel alle kunstwerken gefotografeerd en in kaart gebracht op zijn website https://kunstinbreda.wordpress.com/ De kunstwerken zijn voorzien van een foto en een beschrijving. Hij komt ons daarover meer vertellen.

Ad van Rosmalen verkent de mogelijkheden, de kwaliteit en impact van kunst in de openbare ruimte in relatie tot de identiteit van een stad. Hij komt daarbij tot een aantal kritische vragen. Ad van Rosmalen was een aantal jaren artistiek leider van Lokaal 01 in Breda en vervulde vanaf 2003 verschillende managementfuncties aan de AKV St. Joost in Den Bosch en aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Hij heeft een eigen artistieke praktijk en is medefirmant van Etoile du Nord https://etoiledunord.nl/nl/nieuws/

Merel van der Linden, opgeleid aan St Joost als ruimtelijk ontwerper, heeft zich naast interessante opdrachten als ontwerper, ontfermd over een aantal kunstobjecten in de openbare ruimte die zij verwaarloosd vindt of die meer aandacht verdienen. Zie merelvanderlinden-portfolio.pdf .Zij vertelt daarover en toont voorbeelden. Misschien krijgt zij van de zaal ook nog een aantal voorbeelden aangereikt.

Ad van Rosmalen sluit de avond af met een aantal specifieke projecten die niet van de gemeente maar van burgers afkomstig zijn. Hoe vergaat het deze initiatieven?

Voor meer informatie: De Gouden Cirkel.

Reacties zijn gesloten.