4 oktober 2022: lezing Branden in en rond Breda

Op dinsdag 4 oktober 2022 vindt een lezing plaats over Drie rampen in en rond Breda. Het betreft: De stadsbrand van 1534; Atoombunkers tijdens de Koude Oorlog; De brand bij Chemie-Pack (2011). De presentatie is in handen van: Frans Gooskens, Pieter Stallen, Noud Bruinincx en Henk Jans.

De lezingen van vanavond worden georganiseerd in het kader van de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema: Wat een ramp!  Drie rampen en bijna-rampen uit het verre en nabije verleden worden door de navolgende  vier sprekers besproken. Het stadsarchief is betrokken bij deze lezing.

  • Frans Gooskens. De Bredase stadsbrand van 1534 vernietigt de binnenstad.
  • Pieter Stallen. Stalen deuren naar het verleden. Atoombunkers en BB.
  • Noud Bruinincx. De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk januari 2011 en de aanpak van de brandweer.
  • Henk Jans. De gevolgen voor mens en milieu van de brand bij Chemie-Pack.

De lezingen over de stadsbrand van 1534 en de atoombunkers zijn gebaseerd op historisch onderzoek. De stadsbrand van juli 1534 vernietigde de gehele binnenstad, behalve het gedeelte dat in 1490 al was vernietigd en in steen was herbouwd.

Na de pauze komt de brand bij Chemie-Pack van 5 januari 2011 aan bod. Dit bedrijf verpakte en mengde chemicaliën in opdracht van andere bedrijven en was gevestigd op het industrieterrein van Moerdijk. De brand wordt gezien als een van de meest complexe branden in Nederland. Omdat deze ramp zo recent is, hebben wij ervoor gekozen om twee nauw bij de brand betrokken professionals aan het woord te laten. Noud Bruinincx was leider van het brandweercommando ter plekke. Henk Jans adviseerde het crisisteam over de gezondheidsaspecten van de vrijgekomen chemische stoffen. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Want van rampen kan en moet veel worden geleerd.

Laat u het via secretariaat@deoranjeboom.nl weten als u komt?

De locatie is Ontmoetingscentrum De Vlieren (Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC Breda). De tijd: 19.30 tot 22.00 uur (zaal open: 19.00 uur). De entree is gratis voor leden van De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau. Niet leden betalen vooraf €5,00 door overmaking op bankrekeningnummer NL83 INGB 000 11 28 188 t.n.v. De Oranjeboom te Breda o.v.v. Rampen.

Reacties zijn gesloten.