18 november 2022: lezing Frans Oomes

Presentatie: Bas van der Horst.
Datum: VRIJDAG 18 november 2022
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
(zaal open: 19.00 uur)

Locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren,
Mgr. Nolensplein 1,
4812 JC BREDA

GRATIS ENTREE voor leden van
De Oranjeboom en EvN.

Niet leden betalen vooraf € 5,00,
door overmaking op rek nr: NL83 INGB 000 11 28 188
t.n.v. Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Oranjeboom’ te Breda
o.v.v. FRANS OOMES

Toelichting:

Aan de hand van onderzoek uit het eigen archief van Frans Oomes, en uit beeldmateriaal uit het stadsarchief, worden vier Bredase gebouwen besproken. Deze gebouwen waar Bredaas architect Frans Oomes zich heeft toegelegd op restauratie, zijn voor velen herkenbaar voor Breda. Deze projecten hebben historisch gezien een andere functie gekregen of hebben inmiddels een iets andere hoedanigheid gekregen en tonen hoe de stad Breda steeds in verandering blijft. 

Het Begijnhof is een belangrijk stukje historie in het centrum van Breda. Een eerste blik geeft weinig zichtbaarheid over de veranderingen die mettertijd zijn uitgevoerd. Uitvoerig historisch onderzoek is reeds uitgevoerd door John Veerman. Illustratief wordt deze geschiedenis beknopt toegelicht en wordt gekeken wat er is gewijzigd ten tijde van de renovatie in 1980. Ook ‘de Lange Stallen’ kennen een belangrijke verweving met de geschiedenis van de stad. De functie van dit van oorsprong militaire stalcomplex is in de jaren ’80 gewijzigd tot een gebouw waarin sindsdien is gewoond. De stallen en de hooizolders zijn verworden tot kwalitatieve woningen voor een- en tweepersoons wooneenheden. Aan de hand van beeldmateriaal wordt zichtbaar gemaakt welke wijzigingen zijn gedaan om dit realiseren.

Een andere functiewijziging heeft de sloop van een ander stukje monumentaal Breda behouden. De Pelmolen en aangrenzende monumentale woningen en IJsfabriek “De Noordpool” gaan historisch gezien terug tot de zeventiende eeuw. In 1980 is dit gebouwcomplex in delen gerenoveerd. Later is dit gebouw gedeeltelijk getransformeerd en huisvest deze weer andere functies. Het Grand Theater kent qua recente functiewijzigingen een wellicht nog weerbarstigere geschiedenis. In de lezing wordt dit kort benoemd, waarbij specifiek ingegaan wordt op de wijziging van het oorspronkelijke theater naar bioscoop aan de hand van beschikbaar beeldmateriaal. Voor deze transformatie heeft Frans Oomes toentertijd de Bredase Architectuur Prijs gewonnen in 1985.

Bas van der Horst is als architect werkzaam in Breda. Hij is tevens kleinzoon van Frans Oomes.

Volgende lezing:  Op dit moment is nog geen datum bekend. We gaan uit van een lezing in januari 2023. Wij informeren u daarover tijdig.

Reacties zijn gesloten.