18 november 2022: lezing Frans Oomes

Op vrijdag 18 november 2022 vindt in Ontmoetingscentrum de Vlieren (Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC Breda) een lezing plaats met als onderwerp: de Bredase architect Frans Oomes. Oomes specialiseerde zich in restauratie en werkte vorige eeuw in Breda onder meer aan het Grand theater en het Begijnhof. In de lezing worden enkele van zijn projecten toegelicht tegen het licht van een steeds veranderende stad. Dit wordt gedaan door de Bredase architect Bas van der Horst, de kleinzoon van Frans Oomes.

De entree is gratis voor leden van De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau. Niet leden betalen vooraf €5,00 door overmaking op bankrekeningnummer NL83 INGB 000 11 28 188 t.n.v. De Oranjeboom te Breda o.v.v. Frans Oomes.

Reacties zijn gesloten.