April 2016

Nieuwsbrief De Oranjeboom

April 2016

Presentatie Jaarboek en ALV

Eerder ontving u al een uitnodiging voor de presentie van het nieuwe Jaarboek. Deze presentatie vindt op 12 mei a.s. om 20.00 uur plaats in het gloednieuwe Hotel Nassau Breda aan de Nieuwstraat en wel in de kapel van het voormalige klooster van de zusters. Aanmelding is dit jaar noodzakelijk. Voor meer informatie, waaronder het programma, verwijzen we naar de uitnodiging die aan u is verzonden. Daarna volgt op 24 mei a.s. de Algemene ledenvergadering. De uitnodiging en agenda volgen op korte termijn.


Excursies 2016

Er vindt dit jaar geen voorjaarsexcursie plaats. De excursiecommissie is volop bezig met het invullen van de najaarsexcursie. Die vindt naar verwachting plaats op de laatste zaterdag van september of de eerste zaterdag van oktober. Tijdens de ALV wordt over de excursie nadere informatie gegeven.


Auteurscursus lokale geschiedenis

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van uw eigen dorp of stad en zou u zelf eens in de archieven willen duiken? De heemkundeverenigingen in en rond Breda en de geschiedkundige vereniging De Oranjeboom organiseren in het najaar van dit jaar een cursus voor belangstellenden die lokaal historisch onderzoek willen gaan doen en daarover zouden willen schrijven in de periodieken van de verenigingen.

De cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur. Op dinsdag 4 oktober wordt onder meer besproken hoe je een historisch onderzoek het best kunt aanpakken en waar je snel veel informatie kunt vinden, met name op internet. Op woensdagavond 2 november wordt in de studiezaal van het stadsarchief Breda uitgelegd welke faciliteiten archieven kunnen bieden voor onderzoek. Op dinsdagavond 22 november geeft een professionele auteur adviezen en tips over het schrijven van een prettig leesbaar artikel voor een heemkundig of historisch tijdschrift. Op dinsdagavond 13 december krijgen de cursisten van ervaren auteurs adviezen voor en feedback op eigen onderzoek. De bijeenkomsten vinden plaats in heemkundemuseum De Rijf in Prinsenbeek, behalve de tweede, die is in het stadsarchief Breda.

Voor deelname aan de cursus is geen specifieke voorkennis of opleiding vereist. De kosten bedragen € 10 voor leden van de organiserende verenigingen en € 20 voor niet-leden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de coördinator van de cursus p.vandesteenoven@ziggo.nl. Leden van De Oranjeboom kunnen zich opgeven via het secretariaat van de vereniging.


Idealen en macht

Frans Gooskens schreef de afgelopen jaren in het Jaarboek van De Oranjeboom verschillende artikelen over Anselmus Fabri, geboren als Anselm Smit aan de Haagdijk in Breda en opgeklommen tot een hoge functie bij de Curie in Rome.

Op 30 maart verdedigde Gooskens de dissertatie die hij over deze vijftiende-eeuwse Bredanaar schreef.

De papieren versie is te koop bij de Vrije Boekhandel in Breda voor de prijs van EUR 24.90. De digitale versie is (gratis) te downloaden bij de Researchportal van de Universiteitsbibibliotheek van Tilburg


De Koerier van Brabants Heem

Lees het nummer van maart 2016


Tijdschrift voor Historische Geografie

Vrijdag 18 maart, is het eerste nummer gepresenteerd van het nieuwe Tijdschrift voor Historische Geografie. Voor het eerste jaar is een zeer aantrekkelijk introductietarief van toepassing: voor de 4 nummers van 2016 betaalt men slechts €20,00. Zie voor een beschrijving deze pagina: https://www.verloren.nl/thg.


Studiedag social media

Schrijf u nu in voor de studiedag Social Media op 26 mei! U maakt kennis met verschillende sociale media en krijgt inzicht in de samenhang tussen de verschillende platforms. Hierdoor kunt u beoordelen welke sociale media interessant kunnen zijn voor uw organisatie. De studiedag is gratis voor leden van heemkundekringen. Meer informatie


BHIC geeft grootste collectie Brabantse stamboomgegevens vrij als open data

Wil je weten waar in Brabant gedurende de afgelopen eeuwen de meeste kinderen werden geboren? Hoe ver uit elkaar de geboorteplaatsen van Brabantse huwelijkspaartjes lagen? Of welke regio de meeste criminelen heeft voortgebracht? Die vragen kun je niet beantwoorden door te zoeken in de stamboomdatabase van het BHIC. Maar nu is er open data, zodat je zelf aan de slag kunt met deze historische persoonsgegevens! Lees meer


Albert van de Poel: goed of fout?

Twee lezingen over zijn bewogen leven

Aan de vooravond van dodenherdenking en Bevrijdingsdag nodigt Stadsarchief Breda u uit voor een tweetal lezingen waarin het denken over goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdrol speelt. De vermeende collaboratie van Albert van de Poel, hoofdredacteur van het onder de oorlog verschijnende Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, wordt door zijn kleindochter Geertrui van den Brink en historicus Jan Brouwers vanuit een nieuw perspectief bekeken. Lees meer


Secretariaat

mr. M.P.L. Adriaansen
Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

Financiën en ledenadministratie

C. van Strijen, Keizerstraat 49, 4811HL Breda, tel. 076-5602186
IBAN: NL83INGB0001128188 BIC code: INGBNL2A op naam van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.

Reacties zijn gesloten.