Auteurscursus Lokale geschiedenis

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van uw eigen dorp of stad en zou u zelf eens in de archieven willen duiken? De heemkundeverenigingen in en rond Breda en de geschiedkundige vereniging De Oranjeboom organiseren in het najaar van dit jaar een cursus voor belangstellenden die lokaal historisch onderzoek willen gaan doen en daarover zouden willen schrijven in de periodieken van de verenigingen.

De cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur. Op dinsdag 4 oktober wordt onder meer besproken hoe je een historisch onderzoek het best kunt aanpakken en waar je snel veel informatie kunt vinden, met name op internet. Op woensdagavond 2 november wordt in de studiezaal van het stadsarchief Breda uitgelegd welke faciliteiten archieven kunnen bieden voor onderzoek. Op dinsdagavond 22 november geeft een professionele auteur adviezen en tips over het schrijven van een prettig leesbaar artikel voor een heemkundig of historisch tijdschrift. Op dinsdagavond 13 december krijgen de cursisten van ervaren auteurs adviezen voor en feedback op eigen onderzoek. De bijeenkomsten vinden plaats in heemkundemuseum De Rijf in Prinsenbeek, behalve de tweede, die is in het stadsarchief Breda.

Voor deelname aan de cursus is geen specifieke voorkennis of opleiding vereist. De kosten bedragen € 10 voor leden van de organiserende verenigingen en € 20 voor niet-leden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de coördinator van de cursus p.vandesteenoven@ziggo.nl. Leden van De Oranjeboom kunnen zich opgeven via het secretariaat van de vereniging.

Reacties zijn gesloten.