Ginder ’t Vreêverbont bezegelt: Essays over de Vrede van Breda

Soms zijn er van die dingen waarvan je wel weet dat ze ooit in een stad zijn gebeurd, maar waarvan je eigenlijk niet weet wat ze precies hebben betekend.

Veel mensen zullen dat hebben bij de Vrede van Breda; de vrede die in de zomer van 1667 –- bijna 350 jaar geleden –- in die stad werd gesloten.

Wat merkten de Bredanaars er destijds van dat de wereldmachten van toen in hun stad over vrede onderhandelden? Wat is de betekenis van die vrede voor Nederland, voor Europa en voor de wereld? Kortom, welke invloed heeft die in 1667 in Breda gesloten vrede gehad?

In deze bundel wordt de Vrede van Breda belicht door experts vanuit verschillende disciplines en vanuit landen die destijds bij de oorlog waren betrokken. We leren de stad kennen waar de diplomaten naartoe kwamen. Literatuurhistorici vertellen over hoe de Bredase vrede is terug te zien in gedichten, prenten en pamfletten. De Vrede van Breda blijkt een belangrijk moment in het licht van de rivaliteit tussen Orangisten en staatsgezinde regenten binnen de politieke verhoudingen in de Republiek.

Vanuit militair oogpunt herinnert de vrede ons aan grote zeeslagen, aan de Tocht naar Chatham en belangrijke stappen in de ontwikkeling van de marine. De Vrede van Breda wordt geplaatst in de traditie van Europese vredesverdragen en de ontwikkeling van het volkenrecht en het zeerecht. Met de vrede werd de vrije toegang tot de wereldzeeën benadrukt.

Ook komt de betekenis van de vrede voor de koloniale geschiedenis en het Nederlandse slavernijverleden aan bod. We lezen over de Deense en Franse betrokkenheid, over hoe de Engelsen destijds tegen de oorlog en vrede met de Republiek aankeken, en over hoe het de Nederlandse kolonisten na 1667 in New York verging. En nog over veel meer.

Raymond Kubben, Ginder ’t Vreêverbont bezegelt. Essays over de betekenis van de Vrede van Breda
Uitgeverij Van Kemenade
€ 17,50
ISBN 9789071376610

Luister naar een interview door Yvonne Ton met Hein van Kemenade
Verkrijgbaar in elke boekhandel en op voorraad in de volgende boekhandels:
Libris boekhandel Buitelaar
De Vrije boekhandel
VVV Breda, Willemstraat
Boekhandel Vives
Bruna Burcht
Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginneken

Reacties zijn gesloten.