De najaarsexcursie naar Luik op zaterdag 1 oktober 2016

Luik, La Cité Ardente (De Vurige Stede), heeft een heel rijk verleden. Tijdens de Romeinse periode was er al een nederzetting gevestigd, die zich later steeds meer uitbreidde. Het was hier dat Lambertus, de bisschop van Maastricht, in 705 werd vermoord. Zijn stoffelijk overschot werd begraven in de naar hem genoemde kerk, gebouwd door zijn opvolger Hubertus. De betekenis van de stad nam toe toen de bisschopszetel van Maastricht naar Luik werd overgebracht. Door schenkingen breidde het bisschoppelijk bezit zich in de volgende eeuwen steeds verder uit. Bisschop Notgerius (rond 1000) kreeg van de Duitse keizer de politieke investituur over zijn goederen, het prinsbisdom Luik was geboren. Vele eeuwen lang, tot 1795, werd Luik geregeerd door de Luikse bisschoppen, vanaf 972 prins-bisschoppen genoemd. We hebben de unieke gelegenheid hun voormalige residentie te bezoeken.luik_2016-1

De Slag om Luik was het openingsgevecht van de Duitse invasie van België en de eerste veldslag van de Eerste Wereldoorlog. De aanval op de stad begon op 5 augustus 1914 en duurde tot en met de vijftiende. De taaie verdediging door het Belgische leger gold in geallieerde kring sindsdien als inspirerend voorbeeld. In 1925 hebben alle geallieerde naties meebetaald aan het monument (Mémorial Interallié in de Luikse voorstad Cointe), dat deze veldslag gedenkt. Dit monument is alleen op 21 juli open maar wordt voor ‘De Oranjeboom’ op 1 oktober opengesteld.luik_2016-2

Maar we beginnen met een kop koffie in het wereldberoemde TGV-station Liège-Guillemins van de Spaanse architect Santiago Calatrava Valls.luik_2016-3

Luik is ook steeds een belangrijke kunststad geweest zoals vele schatten in kerken en musea aantonen. Bovendien is het de geboortestad van de schrijver Georges Simenon en de componisten Cesar Franck en André-Modeste Gétry. Dankzij de universiteit was en is het een intellectueel centrum.

Programma

08:00 Vertrek vanaf het Schoolakkerplein te Breda
10:15 Koffie in het Grand Café de la Gare (1 uur)
11:15 Bezoek Monument der Intergeallieerden (1 uur max)
12:30 Maaltijd in het restaurant As Ouhès met Boulets à la liégeoise (1 uur en 30 min)
14:00 Bezoek van het historische hart van Luik te voet in het Nederlands met 2 gidsen (1 uur)
15:00 Bezoek van het Prins-Bisschoppelijk Paleis in het Nederlands met 2 gidsen (1 uur)
16:00 Vrije tijd in Luik met zijn ontelbare terrassen
17:00 Vertrek naar Breda, aankomst plm. 19.00 uur.

U kunt zich aanmelden voor deze excursie door te e-mailen jeijkemans@planet.nl of telefonisch 0162–422730. Liefst zo snel mogelijk i.v.m. reserveringen.

Het deelnamegeld bedraagt € 50,- per persoon, inclusief het vervoer, de gidsen, koffie, warme lunch en toegangsprijzen. Gaarne overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL83 INGB 000 112 8188 t.n.v. Geschied- en Oudhk Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda.
Tenslotte een paar opmerkingen:

  1. Wanneer U een vegetariër bent, gaarne aangeven.
  2. Wanneer U slecht ter been bent, moet u er rekening mee houden dat sommige onderdelen van deze excursie moeilijk kunnen zijn.
  3. Tenslotte willen we u erop attent maken dat – mocht u op het laatst onverhoopt niet mee kunnen en wij de kosten al gemaakt hebben – wij dan niet het volledige deelnamegeld kunnen teruggeven.

We verzoeken u op tijd aanwezig te zijn op het Schoolakkerplein. Mocht u nog vragen kunt bellen of mailen.

Namens de commissie: Jan Eijkemans en Rogier Moulen Janssen

luik_2016-4

Foto’s: Rogier Moulen Janssen

Bij Luikse ballen of Boulets à la liégeoise gaat het niet om de gehaktballen, maar om de saus die erbij zit. Deze overheerlijke jus wordt gemaakt van de braadresten van de gehaktballen, azijn, uien, water en natuurlijk Luikse stroop. Bij sommige recepten worden er ook nog bruine bastaardsuiker en rozijnen aan het recept toegevoegd. De gehaktballen worden gekruid met peper, zout en peterselie en samen met witte boterhammen tot ballen gedraaid. Op bijna alle terrassen en in zo goed als alle horecagelegenheden in Luik staan de Luikse ballen op de kaart.

Reacties zijn gesloten.