Dinsdag 14 juni 2022: Geschiedenis en huidige ontwikkelingen van de wijk Heuvel

Ons land veranderde tussen 1945 en 1965 ingrijpend. Steden en dorpen herrezen uit het puin van de Tweede Wereldoorlog dankzij krachtige samenwerking en een sterke centrale sturing. In ruimtelijk, economisch en in sociaal-maatschappelijk opzicht veranderde ons land ingrijpend.


De Wederopbouw is één van de prioriteiten in de rijkserfgoednota. In 2011 heeft het rijk dertig wederopbouwgebieden geselecteerd, die gezamenlijk een goed beeld geven hoe er werd gedacht, gebouwd en ingericht. De wijk Heuvel is één van deze gebieden.


De wijk Heuvel is als eerste naoorlogse wijk in Breda gebouwd en bestaat uit een traditionalistisch en een functionalistisch deel. De ruimtelijke kwaliteit van zowel de inrichting van de openbare ruimte als van de architectonische uitwerking zijn hoog.


De maatschappelijke en sociaal-economische veranderingen maakt het eind vorige eeuw noodzakelijk om de wijk Heuvel te herontwikkelen. De cultuurhistorische waarden zijn vanaf het begin onderdeel van de keuzes hoe deze transformatie moet worden opgepakt. Met de plannen voor vervangende nieuwbouw van de Peutzflats in het oostelijke deel van de wijk komt een einde aan de herontwikkeling van Heuvel.


Marc Berends van de gemeente Breda neemt u tijdens zijn presentatie mee door de geschiedenis van de wijk Heuvel, waarom het een cultuurhistorisch belangrijke wijk is en hoe hiermee in de planontwikkeling is omgegaan.


De presentatie begint op dinsdag 14 juni 2022 om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. De zaal is geopend om 19.00 uur. De locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren, Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC Breda. De entree is gratis voor leden van De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau. Niet leden betalen vooraf €5,00 door overmaking op bankrekeningnummer:
NL83 INGB 000 11 28 188,
t.n.v. Geschied- en Oudheidkundige Kring De Oranjeboom
o.v.v. Heuvel

Reacties zijn gesloten.